Orzamentos 2020 Concello de Ares


Os Orzamentos de 2020 siguen na liña xeral dos anteriores. En canto aos investimentos inclúense unha das nosas propostas que vimos repetindo hai anos; acometer obras de reposición e novas liñas do abastecemento en Ares. Aínda así, non é a solución definitiva e consideramos que tiña que ser máis importante as partidas dirixidas a este tema.

Solicitamos novamente que se cubra a praza de Interventor/a debido aos graves problemas de fiscalización e descontrol, tanto na partida de gastos como de ingresos, da mesma maneira pedimos que se aumente a plantilla da Policía Local (que conta agora con dous membros) para ter o servizo atendido. En canto á plantilla de Persoal, coincide o Secretario no seu informe, en que está sobredimensionada e distintos servizos mínimamente atendidos, o cal repercute negativamente na organización administrativa.

Non se concretan os proxectos que se inclúen nos investimentos.

Adicacións exclusivas, parciais e asignación a grupos municipais 

Mostramos o noso rexeitamento ao aumento das partidas, colocando as adicacións exclusivas en 26.463,57 € -igual que o persoal de confianza- e a parcial en 16.400 €, así como a suba tamén na asignación a grupos que non foi participada nin consensuada coa oposición.

Baixa a débeda viva a costa da suba nos ingresos por impostos, froito da forte política fiscal que o goberno dirixe á veciñanza para facer fronte ao Plan de Axuste.

Siguen si atenderse as nosas peticións:

A política de Subvencións Nominativas ás entidades volveser “a dedo”, sin valorar o traballo e repercusión dos distintos colectivos resultando dun reparto inxusto.

Continúase cunha política insfraestrutural dirixida a aumentar o gasto de mantemento, con novos convenios en propiedades (Reitoral de Cervás, Chanteiro, etc…) sin finalidade concreta.

Non se contemplan os investimentos que vimos reclamando desde hai anos; Ampliación do CPI As Mirandas, Construción dun novo Clube de Remo, novos vestiarios para o Numancia no Campo de Prados Vellos, etc…

Non hai políticas de apoio ao emprendemento, de creación de emprego, de apoio ao Comercio Local, nin de aproveitamento dos recursos naturais, nomeadamente do sector pesqueiro marisqueiro e agoforestal.

O Orzamento de 6.512.396,68 non se axusta á realidade xa que contén unha importante partida de “Dereitos pendentes de cobro” que non é posible cobralos.

O Secretario-Interventor suliña no seu informe “a necesidade dunha forte disciplina fiscal, incrementando as medidas de contención/aforro do gasto corrente e a eficiencia no gasto, mediante unha xestión do gasto racional e controlada e actuacións relativas a reducir os gastos correntes”, advertencia que leva feito desde hai anos e que o goberno municipal négase a realizar.

O Alcalde négase ao debate e á explicación do Proxecto de Orzamento

No pleno de aprobación dos Orzamentos, o Grupo de Goberno negóuse a debatir o documento orzamentario e a respostar ás nosas posicións. Unha demostración de falta de respecto á institución e á veciñanza lexítimamente representada polos concelleiros da oposición.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

A enésima mentira do Alcalde, desta vez a conta das xentes do mar

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Un “mirador” para que non vexamos a realidade

Unha vez sacado o Blue Star toca facer valoracións e preguntarnos o que, como e por que pasou.

Desde o BNG presentamos iniciativas e preguntas parlamentarias no Parlamento Galego e no Congreso dos Deputados, ademáis de mocións nos Concellos de Cabanas, Pontedeume e Ares, que esperamos poñan lús no acontecido, teñan en consideración á xente do mar e sirva de experienza para non repetir.

Non deixa de sorprendernos o Alcalde, que en todo o proceso mostrou unha posición máis de narrador de canto ía acontecendo, que de responsable político dos intereses da nosa ría e do noso Concello. Si pensabamos que todo remataría coa súa última -que non derradeira- mentira ao respecto de que os profesionais do mar “non tiñan restrinxida a actividade na zona do encallamento”, vén de anunciarnos que pretende facer un “mirador”, en troques de velar para que a zona do sinistro volvese á súa anterior imaxe.

A lectura do Blue Star co seu encallameno na costa aresá é clara: Non hai seguridade marítima na Ría de Ares e cómpre tomar medidas. Mágoa que algúns entendan que a mensaxe do buque, foi sinalar un lugar para facer un mirador. Un mirador para que non vexamos a realidade.

 

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Visita ao Parlamento Galego para presenciar a interpelación do BNG sobre as medidas que se pretenden tomar tralo sinistro do Blue Star

No día de hoxe, o 1º Tenente de Alcalde de Cabanas, Iago Varela, o biólogo Joam Luís Ferreiro e máis eu desplazámonos ao Parlamento Galego para presenciar a interpelación do BNG sobre as medidas que se pretenden tomar tralo sinistro do Blue Star.

Montse Prado, deputada do BNG en materia pesqueira preguntóulle á Conselleira do ramo polo motivo da Xunta e da Consellería de Pesca de estar desaparecida en todo o proceso do Blue Star, asimesmo manifestou a súa preocupación pola consecuencia da prohibición de pescar e mariscar no entorno das Illas Mirandas, a zona con maior riqueza da contorna desde o punto de vista biolóxico e unha zona de especial traballo para as xentes do mar que nestas datas previas ao nadal soen facturar unha cantidade importante dos ingresos anuais.

A Conselleira pola súa parte, non comprometeu o seu apoio ao sector, co pretexto de que xa se verá cando acaben os traballos do Blue Star.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Análise logo dos primeiros días do Blue Star

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

A “axenda galega” entrou no Congreso d@s deputad@s e Ares será protagonista nas primeiras iniciativas

Néstor Rego visitou a nosa vila por dúas veces na última quincena. Foi para interesarse polo sinistro do Blue Star e facer unha chamada á seguridade marítima, á defensa do medio ambiente e ao sector produtivo vinculado ao mar.

Néstor Rego tomaba posesión no día de onte no Congreso d@s Deputad@s, o único parlamentar que defenderá -desde a tribuna- os intereses da nosa Ría, co caso do Blue Star, con coñecemento de causa e coa memoria fresca do visto e do vivido tralo encallamento do buque, “un accidente que nos lembrou a indefensión das nosas costas”, asegurou Rego. 

É unha proba do que damos en chamar a “axenda galega”; patear o país, levar as iniciativas e mirar polo noso.

Parabéns Néstor Rego e moi boa singladura!
Medre o mar!!!

 

 " "     @ @   á  nas
Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Concentración de Nunca Máis polo Blue Star

Foto da concentración convocada pola Plataforma Nunca Máis o día 29 de Novembro para esixir información pública, transparente e exhaustiva sobre a xestión do accidente do #BlueStar, que segue encallado na costa do noso Concello desde fai unha semana e do que aínda non se extraíu o combustíbel.

Fronte a Incompetencia a dignidade dun pobo.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Nota de Prensa do BNG de Ares

  • O BNG ASEGURA QUE O ALCALDE DE ARES QUERE PASARLLE AGORA AO RESTO DOS GRUPOS, A DUBIDOSA XESTIÓN QUE SE ESTÁ A FACER CO “BLUE STAR”
  • NA PRIMEIRA REUNIÓN DE PORTAVOCES, PASADOS CINCO DÍAS DO ENCALLAMENTO, NEGOUSE A ASUMIR A NECESIDADE DE INFORMACIÒN E TRANSPARENCIA PREVIA SOBRE O ACCIDENTE

Canto tiñan pasados cinco días desde o encallamento do “Blue Star” na ría de Ares, o alcalde de Ares convocou unha reunión de portavoces, que se celebrou onte á noitiña. Logo dunha longa exposición -na que pouco máis aportou que o que xa dixera aos medios de comunicación- o BNG demandou maior claridade e transparencia sobre a situación; tanto para os membros da corporación como para o conxunto da cidadanía e, moi especialmente, para as xentes que viven do mar.

Lonxe de asumir as demandas -máis que lóxicas, por outra parte- feitas desde o BNG, o alcalde adicouse a insultar e denigrar ao portavoz municipal do BNG, sin deixar rematar a súa quenda expositiva para, a continuación, levantar a sesión sin que o portavoz do BNG rematese a súa intervención.

ó, ú:

1.- Resulta inexplicábel que a primeira autoridade municipal tardase 5 días en convocar á xunta de voceiros para explicar o acontecido, cando tiña información desde o primeiro día. Nese período de tempo asistimos, con certa estupefación, a reiteradas declaracións do alcalde nas que minimizaba a situación dicindo que non había perigo, xustificaba as actuacións levadas a cabo para, supostamente, remolcar o barco e sempre, curiosamente, facendo de altofalante dunhas autoridades responsábeis de salvamento marítimo que nunca apareceron por Ares para dar a cara.

2.- Sorprendentemente, cando xá é evidente que os traballos que se estaban a facer non deron resultado, o alcalde tenta cambiar o rexistro; pasando a falar de suposta desconsideración ao concello e mesmo tentando erixirse no adalide de reivindicacións. E aí é onde pretende agora que o resto dos grupos comulguemos con todo o acontecido cando nen fomos informados nen tampouco compartimos todo o que se leva feito neste proceso.

3.- Non nos sentimos representadas por un alcalde que, ademáis de demostrar mala educación e irresponsabilidade no seu cargo institucional, fica máis preocupado polo
seu nível de protagonismo que pola realidade do que estamos a vivir. Mágoa que logo do seu silenzo cómplice desque no 2014 se pubricase a Orde de Fomento que “oficializaba” a zona de libre fondeo na nosa ría – que representa un risco permanente- permaneza agora sorprendido polo acontecido.

En todo caso, sempre desde a responsabilidade, máis tamén desde a máxima transparencia, o á ó ó , í , á ó . .

CONSELLO LOCAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO. ARES

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Desta foi!

Conseguímolo. Desta foi. A axenda galega cos temas de interés para a nosa terra e a nosa xente, entra no congreso de diputados.

Que o bng esté de novo en Madrid é moi bo para Galicia, e ademáis -quen nolo ía dicir- tamén resultou bo para o conxunto do estado español, porque a realidade natural da España actual, despréndese do conxunto de pobos e nacionalidades diversas, coas distintas linguas, culturas e identidades.

Os galegos e galegas decidimos que queremos estar no mapa político do estado actual e esto foi así grazas ao inxente traballo do BNG e á xenerosidade de persoas e organizacións que nos apoiaron: o bng é moito máis que unha formación ou unha ideoloxía, simboliza a representación xenuina da nosa terra, pensada para facérmonos un mundo mellor.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

O boletín (novembro 2019)

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario