O confinamento puxo de manifesto diversas cuestións illadas que forman parte dun todo. Nesta volta vóume referir só á cuestión educativa en relación coa cohesión territorial parroquias-concello. As declaracións da Ministra Celaá (“Los alumnos de Infantil y Primaria deben tener clases presenciales porque no pueden hacerlo de otra manera”) non son unha ocurrencia, como tampouco […]

Read more

A Deputación de A Coruña concedeu unha subvención de 43.000 € ao Concello de Ares no seu “Programa de integración laboral” do plan de emprego local, polo que se convocan 2 prazas de subalternos e 6 de peóns. Aberto o prazo desde o luns 18 até o luns 25. Bases da convocatoria en: –http://www.concellodeares.com/ampliaconper.php?cod=313 –http://www.concellodeares.com/ampliaconper.php?cod=312

Read more

As medidas estipuladas para un desconfinamento progresivo son, en moitos casos, pouco claras e incongruentes. Alén de valoralas ou discutilas, hai unha cousa clara; pasamos dunha decisión do goberno español con base sanitaria (confinarnos e limitar liberdades) a unha responsabilidade individual e colectiva na “apertura” de certa mobilidade. Ares soporta unha presión de segunda residencia e […]

Read more

Comeza unha nova andaina no sector do comercio en Ares,  as medidas non son as desexables pero é o que toca. A volta á normalidade será unha cuestión de tempo. O mesmo pasará dentro de pouco coa hostalería. Podemos responsabilizarnos como individuos que formamos un colectivo. Todo somos un. De igual maneira, penso que debemos […]

Read more

Hoxe é 25 Abril e Portugal celebra a revolución dos cravos. A diferenza entre España e Portugal neste aspecto é doada de entender; Portugal venceu á ditadura, mentres que en España o ditador -que non a ditadura- morreu na cama.   Reparando nesta circunstancia, enténdese o nível político dos referidos estados e -polo tanto- a […]

Read more

En relación ás declaración do Alcalde nun medio de comunicación, onde anuncia que o Concello de Ares non pasou ao cobro os recibos relativos aos servizos de abastecemento, así como o Imposto de Vehículos sobre tración mecánica (coñecido vulgarmente como “rodaxe”) temos que aclarar o seguinte: 1.-Nos recibos de IVTM (rodaxe), do IBI e o […]

Read more

O GM do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ares, ao abeiro da lexislación vixente e como mellor proceda, presenta para o seu debate plenario a seguinte MOCIÓN SOBRE A DERROGACIÓN DA LEI MONTORO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A reforma do art. 135 da Constitución Española, promulgada o 27 de setembro de 2011, estabeleceu o marco […]

Read more

O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ares, ao abeiro da lexislación vixente e como mellor proceda, achega as seguintes propostas sobre o COVID-19. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: As medidas adoptadas polo Goberno español e a Xunta de Galiza -no ámbito das súas competencias- ao respecto da pandemia do COVID-19 teñen gran incidencia […]

Read more

No día de onte dimos entrada, polo portal do Rexistro Municipal, dunha instancia na que solicitabamos medidas acorde coas recomendacións da FEGAMP, así como as órdes do goberno español e da Xunta de Galicia. Desgrazadamente a nosa petición non foi atendida e celebráronse Xunta de Voceiros e Xunta de Goberno Local presenciais, unha cuestión que […]

Read more