Emilio Mesías e Cristina Cadena, concelleir@s do BNG, comprobando “in situ” a necesidade da obra.

No pleno do mes de agosto, solicitamos  que o Concello de Ares inicie os trámites para a sinalización dun paso a peóns na estrada Ares- Redes (DP-401), á altura da urbanización “Mariña do Pombal”.

O tránsito peoníl nese punto é especialmente frecuentado en épocas estivais, para dirixirse ás praias.

É por iso, polo que consideramos necesario que se leve a cabo esta proposta, coa finalidade de garantir a seguridade dos e das viandantes.

Share Button