No día de hoxe dimos entrada polo rexistro, dunha petición ao respecto da Oficina de Turismo que temos en Ares, no Parque Rosalía de Castro.

Para nós é lamentable que dita caseta permaneza pechada, polo que suxerimos a súa apertura, asi como a dotación orzamentaria para contratar  persoal cualificado para poder atendela.

Non é de recibo que unha administración, desta vez a Deputación Provincial, poña ao dispor do Concello de Ares esta infraestrutura para que logo o Concello non faga uso dela. Outra vez, temos que pensar que non se están a priorizar as políticas -neste caso de promoción e información-  que sitúen a nosa Vila na cabeceira turística da comarca.

Ver documento: caseta de turismo

Share Button