Categoría: bngares

Orde do día: 1.- Aprobación se procede da Acta da sesión do 11-06-2011 2.-Dar conta constitución Grupos Políticos 3.-Dar conta designacións Xunta de Goberno Local 4.-Dar conta nomeamento Tenentes de Alcalde 5.-Dar conta designación Concelleiros Delegados. 6.- Proposta periodicidade sesións plenarias ordinarias 7.-Proposta de creación e composición de Comisións Informativas Permanentes e Comisión Especial de […]

Read more

O pasado sábado 11 de Xuño, tomamos posesión do cargo de concelleiros.  Representando ao BNG acompáñame o compañeiro Anxo Fdez. “o gemelo”. Foi un acto curto e formal; toma de posesión, constitución do pleno e nomeamento de Alcalde. Nós, intervimos para dar conta aos asistentes da decisión tomada pola nosa Asemblea, de non presentar candidato á elección de […]

Read more