A VECIÑANZA DE CERVÁS REIVINDICA SOLUCIÓNS URXENTES PARA O ABASTECIMENTO DE AUGA Á PARROQUIA

A pesar do mal tempo, máis de medio cento de persoas acudiron á concentración convocada polo BNG

Mesmo desafiando ao mal tempo, máis de medio cento de veciñas e veciños de Cervás
acudiron ao acto informativo e reivindicativo convocado polo BNG en demanda de solucións
urxentes á problemática que vive a parroquia desde hai meses en relación co proxecto de
abastecimento de auga.

No decurso da mobilización, o portavoz municipal do BNG Emilio Mesías fixo unha extensa
mención á demanda do servizo de abastecimento para a parroquia “que foi unha loita histórica
do BNG, dentro do concello e mesmo con iniciativas no Parlamento Galego” e que desde o
goberno municipal se está a xestionar “con actitudes que demostran abandono e desidia coas
veciñas e veciños da parroquia”.

O voceiro municipal aludiu ao paradoxo de que a Xunta está a executar “un proxecto elaborado
desde o goberno municipal que non contempla a rede arterial que permita que a auga chegue
ao conxunto das vivendas da parroquia polo que se daría o paradoxo de que habería unha rede
xeral de distribución do sevizo, pero éste non chegaría aos usuarios”..

Lembrou ademáis que, para resolver esta situación, no pasado mes de Abril o BNG levara
a pleno unha moción – que foi aprobada por unanimidade – solicitando a elaboración dun
proxecto que completase a rede de distribución e, ademáis, procurar as achegas económicas
para realizar esta nova obra. Un acordo que, ao cabo de dous meses “segue a ser papel
mollado pola desidia do goberno municipal”.

Emilio Mesías denunciou asimesmo que a empresa adxudicataria das obras “está desaparecida
desde hai máis dun mes, deixando as obras executadas nunha situación lamentábel; mentras
que o goberno municipal non move un dedo nen por aclarar nen por resolver a situación”. Fixo
alusión á convocatoria do acto reivindicativo como “un acto de responsabilidade e compromiso
do BNG coa veciñanza; mentras que o alcalde utiliza dun xeito indecente os medios do
concellopara atacar a unha iniciativa, a do BNG, que o único que procura son as solucións que
o goberno municipal non é quén de procurar”.

Finalmente, o portavoz municipal municipal anunciou que a comezos da vindeira semana o
BNG presentará un escrito reclamando a reanudación das obras, o cumprimento dos acordos
plenarios para modificar o proxecto e a reposición dos tramos que foron executados; indicando
que “se nun prazo dunha semana o goberno municipal segue sen resolver esta problemática,
mobilizarémonos de novo”

Ares, 7 de Xullo de 2012

De fútbol, sentimentos e outras xogadas

Recén pasada a febre do triunfo de “la roja”, e cuxos brotes aínda colean para gloria e gracia de medios de comunicación, con sede de poder dicir algo que sexa leído polo común dos “non informados”, un repara na habilidade de certos politicos e “clown-lumnista” para casar fútbol con “raza”.

É común escoitar e ler destes iluminados frases como “España cuando está unida, puede”, como se España estivese rota, ou esta outra de “los españoles están orgullosos de su selección” como se a selección formase parte de todos eles, no sentido de que son os españois os que elixen aos xogadores mediante sufraxio universal, libre e directo.

Levar fóra do campo deportivo, da propia competición e do xogo, o feito de que os afecionados ao fútbol –e aos deportes en xeral- sintan, vibren e celebren as victorias e logros dunha selección de xogadores, dunha liga que se xoga a nível estado, é querer xustificar un feito -o político- que nada ten que ver có xogo, nin coa competición, porque ademáis se trasladásemos esa realidade –a da selección de fútbol- decatariámonos certamente que “grazas” a “independencia de xestión” dos distintos clubes de fútbol, Del Bosque pode contar cós mellores xogadores, porque son os clubes e non a Federación Española de Fúbol Profesional quen forma, ficha e promociona aos xogadores que demostraron ser os que mellor xogan en conxunto.

Ou dito doutro xeito, é como se Galiza poidese negociar directamente con Europa os acordos de pesca que nos afectan, os do naval, os do sector leiteiro, a gandeiría, etc…, claro que neste caso os “unitarios” ou sexa os “centralistas” non son de selección de nacións, porque nesto da organización territorial non está permitida a “federación” da realidade plurinacional ou a independencia dos “clubes históricos” mentres se funden os diñeiros en subvencionar organismos provinciais e que son un freno para que os “clubes de primeira” xestionen mellor e que a “federación” poidese recoller os froitos sementados, como no fútbol.

O das bandeiras, camisolas, cánticos, etc… forma parte da lóxica identificación dos seareiros coa súa selección deportiva e non có sentimento nacional que pretenden os “centralistas”, porque os deportes son tamén espectáculo  –sobor de todo a este nível- e que como tal é tratado.

Aos que nos gusta ver deportes de competición tanto en grandes eventos; mundiais, olimpiadas, eurocopas,etc… como nas pachangas de rúa que adoitabamos facer no “Parque” cando a rúa Real era dos veciños, esa prolongación do fogar, ou nos campos de Lubre, Cervás, Seselle, etc… naqueles anos mozos, cáenos ben esto de que o equipo da Federación Española de Fútbol, formada pola realidade futbolera territorial, que non centralista, sexa a que faga o mellor xogo, porque ao cabo “fútbol é xogo” e o demáis é “Pantomima”.

Débeda con Aquagest, chove sobre mollado

As actas das Xuntas de Goberno do pasado mes de Abril veñen de evidenciar – como xá tiña denunciado o BNG hai unha década – que a operación de baixada do prezo do recibo da auga levada a cabo polo goberno do PP no ano 2000 era totalmente fraudulenta por canto a aparente baixada do recibo que se producía nalgúns tramos habería de ter repercusións para o conxunto dos contribuíntes. Así é que, a día de hoxe, o concello ten asumida unha débeda coa empresa AQUAGEST para a compensación das cantidades que foron acumulándose por ese concepto entre os anos 2000 e 2012, que ascende a 434.185 euros.

Dáse a circunstancia que o proceso fora deseñado polo daquela concelleiro de facenda, Luis Cendán, que agora está a formar parte da “nova maioría municipal” conxuntamente co PSOE, e que tamén lle vén de dar o seu voto favorábel á suba das taxas e plan de axuste aprobado recentemente polo pleno do concello, que levou á institución municipal á solicitude dun crédito de 2,8 millóns de euros.

Ademáis, noutra Xunta de Goberno do concello deuse conta da existencia de outra débeda 394.486 euros coa mesma empresa – concesionaria da xestión do servizo de abastecimento e saneamento municipal – por varias certificacións de obra realizadas para o concello que, sumada á cantidade antedita, deixa unha débeda total da institución municipal por un total 828.672 euros.
Curiosamente, estas cantidades foron trasladadas á Xunta de Goberno do concello – que rexeitou o abono das mesmas – polo que agora ábrense moitas dúbidas a respecto da resolución desta importante débeda da institución municipal, que vén a engadirse á recoñecida no plan de axuste aprobado no seu día polo pleno – que levará á institución municipal a pagar 30.000 euros ao mes durante dez anos – supondo a prática hipoteca da institución municipal a curto e medio prazo.

Desde o BNG consideramos verdadeiramente indecente e escandaloso que mentras que ao conxunto da cidadanía se lle cobren relixiosamente – para esta ano, cunha enorme suba – os impostos de abastecimento e saneamento; mentras que se mantén unha desorbitada débeda coa empresa adxudicataria dos servizos.
Nese sentido , o BNG solicitará na vindeira Comisión de Facenda que por parte do goberno municipal se aclaren os pormenores desta situación e das razóns que motivan a débeda acumulada; reiterando a nosa rotunda oposición a unha política económica amparada nun escuro pacto entre o PSOE e o ex portavoz do PP, Luis Cendán, que ten agora que pagar o conxunto da cidadanía.

“Defendemos a plaza e salvamos o palco!”

Non deixo de estar sorprendido do contínuo veleno informativo que sae últimamente do “Gabinete de Propaganda” da entidade municipal. Refírome ao titular do Diario de Ferrol “Descartan trasladar el palco de la música, que ahora será rehabilitado por el Concello” (10 de Xaneiro de 2012).

Un titular claramente (mal) intencionado, que pretende dar carpetazo a un asunto –o principal- moito máis profundo do que pensamos, unha nota dirixida claramente a desviar o acontecido nos dous últimos meses e dar outra versión dos feitos, cun ánimo –agora si- (ben) intencionado de “salvar os mobles” por parte do Alcalde e do Grupo de Goberno (PSOE).

Por iso quero aclarar que o acontecido, é revelador da maneira de traballar de quen goberna;

O proxecto definitivo da obra, xa o temos dito, aprobóuse en Comisión de Goberno no mes de Setembro de 2011. O citado proxecto non incluía “traslado do palco”, xa que incluía –e así está escrito- a “demolición”.

“As propostas” que o Alcalde repartíu “polos bares” non tiñan nada que ver có proxecto xá aprobado, en tal caso serían unhas “modificacións ao proxecto definitivo” que era unha das reivindicacións que pediamos dende o BNG e que foi respaldada en
dúas mobilizacións por unha parte da veciñanza aresá, e tamén hai que dicilo, de diversa procedencia ideolóxica. Claro que para iso había que recoñecer que o BNG estaba no certo cando constataba o feito (demolición aprobada sobre un símbolo que ten a súa historia e que pertence á memoria colectiva).

Pero aínda son máis pobres, ou perigosas según se miren, as razóns que se dan ante o cambio de decisión; “cuestiones afectivas, vinculadas a su infancia” (á do Alcalde)… que vén ser algo así como “lo rehabilito porque me trae buenos recuerdos”. Como se fose del o palco!.

Tembla o património que non tivo a sorte de ver xogar ao seu redor, a tan alumeado neno…

Aínda así, felicitámonos por este cambio de decisión e agradecemos as mostras de apoio ás nosas iniciativas. Só queda que algún día o alcalde recoñeza –non é pedir tanto- que o BNG leva razón cando di que o proxecto da obra non pasou por comisión
informativa nin por pleno, cuestión que apuntamos na primeira nota de prensa, xa que entendemos que o tema debería informarse e debatirse entre os representantes da veciñanza. Seguiremos atentos a como acontecen as obras.

O Alcalde racha o acordo plenario do 26 de Agosto

No pleno extraordinario da semán pasada, o alcalde logra sacar adiante un tema que lle trae

preocupado.

Mágoa que fose a consecuencia de rachar có acordo plenario do 26 de Agosto.

Nada aparece na web particular municipal…

O Concello de Ares formaliza contratos pola “via dixital” e non falamos de novas tecnoloxías…

Daremos boa conta deste e outros temas nunha comparecencia de prensa.

“BNGAres TV a información a un cliq” 😉

Pleno Ordinario Venres 26 de Agosto

 

 

Orde do día:

1.- Dar conta da Sentenza d 09-05-2011 Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ferrol.

2.- Designación Festas Locais 2012

3.- Asignación adicación exclusiva á Alcaldía

4.- Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía-Presidencia, dende a celebración da anterior sesión ordinaria

5.- Moción do BNG para o control das Abusivas Comisións Bancarias

6.- Rogos e Preguntas.

Salón de Sesións do Concello de Ares

Venres, 26 de Agosto de 2011

10.00 h.

20N; Coca-Cola, Pepsi, Auga.

Anunciado está. A cita electoral pola cal se vai renovar a presenza de deputados e deputadas no congreso do estado español será o 20 de Novembro. Zapatero adiántase á súa propia data de caducidade.

Tal día iremos aos colexios electorais a introducir nas furnas, a nosa vontade expresada mediante o voto. Somos parte dun todo. Pero non só se trata de escoller, trátase certamente de decidir. O voto de todos e todas nós, é a nosa decisión e como tal debemos escoller entre “a marca” e “o elemento”, entre o que nos queren vender e o que necesitamos.

Nestes tempos de intoxicación informativa, de mesturas entre opinión, información…, do todo vale se vende, porque o mercado marca as pautas de planificación, acción e comportamento, nestes tempos digo, cómpre facer un esforzo e mirar a importancia do noso voto. Para que o resultado non sexa de estilo valenciá, onde a correa de trasmisión da sociedade hacia a política son as malas prácticas. Como senón, se explica que a calaña que fai traxes á medida dos seus intereses, saian reforzados logo de probarse as malas prácticas. En que medida é corrupta a clase política, que recibe o apoio maioritario da sociedade, ou de que maneira é responsable a sociedade que decide os resultados?

Estou seguro que non repararon vostedes, amables lectores, entre o valor da diferenza ou da igualdade, do mesmo ou do distinto…

Fíxenlle a moita xente estas preguntas,

Dime o contrario:

-Blanco ou…?

-Real Madrid ou…?

-Movistar ou…?

-BBVA ou…?

-Coca Cola ou…?

-PSOE…?

-Diario El País…?

O 90% da xente, e seguro que vostedes tamén, coincidiron nas respostas; Negro, Barça, Vodafone, Santander, Pepsi, PP, El Mundo… E aínda hai xente que non sabe o que estes “grandes” negocian nos altos despachos; dereitos de televisión, comisións bancarias, tarifas pactadas, acordos de non colisión… todo para manter o seu sistema.

No noso imaxinario está o par, a sociedade camiña hacia o si/non, de maneira que a alternancia é aceptada como a situación idónea ante un caso de “mal acomodo” cunha das opcións. Un erro que nos leva ao superficial, a fuxir dunha “marca” que non do “elemento que sostén esa e outras marcas”, un erro que non permite outros modelos e contrastes, reflexións e análise.

O bipartidismo é o resultado político desta maneira cadrada de pensamento.

Por iso digo sempre que non todos son iguais, hai marcas e hai elementos.

A representación galega ten en Madrid dúas marcas e un elemento. As marcas PP e PSOE son como a Pepsi  e a Coca-Cola, anque se diferencian no sabor, teñen en común o elemento (a cola) e son capaces de dirixir subprodutos con tal de competir, por igual claro, coa competencia –que non é tal-, e asi vimos como nestes catro últimos anos, o goberno ZP vendeu Coca-Cola Zero, que non é Coca-Cola, xa que carece de certos ingredientes,“socialista e obrero”, para ser sinxelamente PE (Partido Español) que é  o máis parecido ao PP, dúas letras e na primeira, P”.

Caso contrario ao do BNG que é o elemento: a auga. O común é que a xente entre nun bar e pida o elemento, cando se trata da auga, e unha marca cando se trate dun refresco de cola. Cousa curiosa.

Hai BNG porque hai unha realidade cultural, histórica, lingüística…, logo hai vida. E hai vida porque hai unha realidade. Ata os americanos, que son os máis avanzados nestas cousas do espazo, chegan á conclusión de que en Marte hai vida, porque hai auga. Por non dicir dos consellos dos maiores, sabiduría popular, “hai que ir ás fontes…”

Queremos ter presenza e, polo tanto, vida en Madrid? Queremos que a nosa voz, a da realidade do que somos, se escoite e se respecte en Madrid?

Pidamos o elemento que necesitamos e deixémonos de marcas que vende o mercado. Se temos que elexir entre o Blanco e o Negro elexiremos o Azul. Nen ausencia de cores, nen mesturas de todas. Ceo e mar. A realidade que bica a nosa terra. Outro mundo é posible.

Quen o ten que cambiar? A solución está reflexada no 20N… N0s

Máis claro…

Toma de Posesión dos Concelleiros e Concelleiras

O pasado sábado 11 de Xuño, tomamos posesión do cargo de concelleiros.  Representando ao BNG acompáñame o compañeiro Anxo Fdez. “o gemelo”.

Foi un acto curto e formal; toma de posesión, constitución do pleno e nomeamento de Alcalde.

Nós, intervimos para dar conta aos asistentes da decisión tomada pola nosa Asemblea, de non presentar candidato á elección de Alcalde. A votación resolveuse con 6 votos para o candidato Julio Iglesias, 4 para Manuel Cendán e 1 para Luís Cendán, resultando Alcalde o candidato do PSOE, Julio Iglesias, que gobernará en minoría con 6 concelleiros-concelleiras.

Por diante queda toda unha lexislatura. Dende o BNG imos traballar -dende a oposición- para defender os temas importantes que incluimos no noso programa de goberno e que son aqueles, que van ser quen de sentar as bases do futuro do noso Concello. Estaremos vixiantes ás políticas do goberno, defendendo -como non podía ser doutro xeito- os intereses xerais por riba dos particulares e partidistas.