Os dependentes pagarán o que lles corresponde, en contra do criterio do Concello.

• A Consellería de Traballo e Benestar ordena ao Concello de Ares modificar os prezo público polo servizo de Dependencia.

• O BNG e algúns usuarios viñan denunciando que o Concello de Ares estaba a aplicar un prezo público de forma abusiva e que conculcaba o Decreto publicado pola Xunta que determina a contía do prezo público.

O Concello de Ares tivo que dar marcha atrás á pretendida suba no Prezo Público por axuda aos Dependentes. A suba xa fora tema de debate e cabalo de batalla en meses precedentes ao entender o BNG, que a contía que se lle aplicaba aos usuarios e usuarias era excesiva ao estar mal calculada como consecuencia dunha errónea interpretación do DECRETO 99/2012, que dispón a normativa aplicable para calcular o prezo público.

A comunicación enviada por parte da Consellaría vén a darlle a razón ao BNG e aos usuarios que denunciaban unha suba máis que abusiva. É por iso, que o Grupo de Goberno do PSOE –logo de negarse a dar a información que pedira o BNG ao respecto desta cuestión- ten que dar marcha atrás na súa pretensión inicial de aplicar a suba. Isto traerá consecuencias para as arcas municipais, xa que os Orzamentos 2013 foron aprobados cun incremento económico que agora os usuarios e usuarias non terán que desembolsar , e a pesares de estar advertidos polos concelleiros do BNG do grave erro
cometido tanto na Comisión Informativa de Facenda como no Pleno dos Orzamentos.

A cuestión é todavía máis grave se temos en conta que esta abusiva suba do prezo público, así como os seus tramos, foron incluídos no Plan de Axuste do PSOE-NAL de Marzo de 2012, a fin de xustificar un maior nivel de ingresos, mais esta situación vén a desmoronar dito Plan, polo que o seu cumprimento vai ser máis que dubidoso e levará ao Concello a unha situación económica todavia máis crítica.

O BNG denuncia, ademais, os perxuizos que se derivaron desta situación para o servizo; toda vez que houbo usuarias e usuarios que decidiron prescindir do servizo ao fío da suba aplicada no seu  momento pola maioría municipal; todo iso a pesar das advertencias feitas por parte do Grupo Municipal do BNG. Neste sentido, a nosa organización vai demandar unha reunión urxente da Comisión correspondente, co obxecto de estabelecer as responsabiliades a que houbese lugar; que para o BNG afectan dun xeito especial á concelleira responsábel da área e tamén ao propio alcalde.

Sobre Censos, ética e estética (Artigo publicado na Voz de Galicia, 9-I-2013)

Cáseque 10 anos tardou en resolverse o caso da manipulación do censo en Ares, evidenciandose – agora con sentenza xudicial – os modos que utiliza o PP para suplantar a vontade democrática. O que agora fixo a xustiza, cunha lentitude ás veces desesperante, foi simplemete ratificar o que a maioría da cidadanía xa tiña asumido como un dos maiores ataques ás reglas de xogo producidos no noso concello; e mira que nos oito anos de goberno do PP producíronse ben deles….

A sentenza tén a súa relevancia, pero debemos de poñer en valor a acción política previa que deu lugar precisamente á posterior intervención dos tribunais. Unha acción política que o BNG foi quén de poñer en marcha xa antes da celebración das municipais do 2003, denunciando os feitos perante o Instituto Nacional de Estadística (INE) que foi o que dou lugar a un informe demoledor que logo resultou clave en todas as accións que se desenvolveron a posteriori polo resto dos grupos da oposición municipal. E aquí, como noutros ámbitos da vida, faise certo o de “uns levan a fama, e outros cardan a lá”….

Se ben é certo que a sentenza condena ao ex-alcalde e a unha funcionaria, no expediente xudicial hai manifestacións abondas que evidencian que a manipulación do censo foi unha acción colexiada do partido que sustentaba o goberno municipal. Outra cousa é que resultasen imputadas unhas persoas, e outras conseguisen burlar a acción da xustiza. Como, por exemplo, o daquela portavoz municipal do PP e o seu compañeiro responsábel de urbanismo; sinalados no proceso probatorio como elementos moi activos no proceso de manipulación do censo.

Así chama a atención que a estas alturas, precisamente unha das forzas políticas que exerceron a denuncia xudicial no seu momento, promova un pacto político que sitúa en postos de responsabilidade na área de urbanismo a dúas persoas que figuran
encausadas en todo o proceso; por máis que ao final non fosen condeadas. Noméase concelleiro delegado en área de urbanismo ao daquela portavoz do partido que realizou “el fraude electoral burdo y mafioso” e tamén noméase persoal de confianza ao naquel
entón concelleiro de urbanismo, que tiña censados persoas ata no seu garaxe. O ético para algúns se confunde co tétrico..

Cumpriría que ao fio da sentenza se dispuxesen – como agora vai propór o BNG ao pleno do concello – as medidas oportunas que alonxen da responsabilidade política a calquera persoa que tivese relacion co fraude cometido no seu día. A non ser, claro está, que co chivo expiatorio da condea do anterior alcalde e dunha funcionaria, se pretenda pasar por alto outras responsabilidades que poñerían en cuestión un “pacto” do que ata o de agora os únicos resultados que temos son económicos, eso sí, negativos para as arcas municipais. E penso eu que, ao tempo que se fan chamadas á ética, tamén se debería predicar coa estética…..

Abastecimento de Auga a Cervás: O goberno municipal ne fai nen deixa falar

O BNG leva desde o pasado mes de Abril tentando abrir vias para a procura de solucións que permitan que o abastecimento de auga chegue a todos os lugares de Cervás e, por engadido, tamén a Chanteiro e Lubre.

Logo de que no pleno dese mes se aprobase por unanimidade unha proposta do BNG para facer un proxecto complementario ao que a Xunta estaba executando – que non chega a todos os núcleos – e a procurar o orzamento para executalo; o goberno municipal non só non é quén de executar o acordo plenario, senón que se instala na deixación e na incompetencia.

Van máis de tres meses desque a empresa adxudicataria das obras “desaparece”, deixando durante todo o verán as obras sen rematar, e o executado sen facer as reposicións: todo un exemplo de desprecio ao conxunto da cidadanía de Cervás.

Logo dunha concentración de máis de medio cento de persoas celebrada o pasado 7 de Xullo, o BNG solicita por escrito que se trate o tema nunha Comisión Informativa, e na reunión do pasado dia 5 de Setembro a resposta do alcalde é levantar a reunión, deixando ao representante do BNG coa palabra na boca e espetándolle, en resposta a preguntas sobre o que acontece coas obras, un “NO LO SÉ”.

Plano do proxecto elaborado no 2010

(no que se estimaba un prazo de execución de seis meses, a día de hoxe máis que cumpridos….)

A DESTACAR:

  • Falta por executar a rede xeral – co bombeo situado en Lubre incluido – que vai de Ares a Cervás. Ou sexa: fanse conexións dun servizo que nen existe…
  • A baixada dos depósitos só contempla a rede xeral que vai polo centro de Cervás cara a Chanteiro.
  • O resto dos núcleos de Cervás quedan fóra da rede de abastecimento no actual proxecto e, caso de querer conectarse, terían que afrontar particularmente os custos da obra.

A actitude de arrogancia coa que actúa o alcalde co BNG contrasta, por certo, co silenzo cómplice que mantén a respecto das deficiencias da obra da Xunta, ou da “desaparición” da empresa que debería de estar a executala…

E hai que lembrar, ademáis, que o retraso da execución das obras impede non só que a veciñanza de Cervás e Lubre conten co servizo de abastecimento; senón que tampouco Chanteiro poda contar – a pesar de ter a rede arterial executada desde hai dous anos – coa conexión precisa. Tal e como denunciamos, todo hai que dicilo, hai moito tempo desde o BNG.

E, para rematar, lembrar tamén aquí que a comprometida obra de ampliación e seguridade viaria na estrada Ares- Chanteiro segue tamén pendente de execución; toda vez que se vinculaba a mesma á execución das obras de saneamento– rematadas desde hai tempo – e á de abastecimento aínda pendente, que van polo trazado da estrada.

POR TODO ISO, DEMANDAMOS A REANUDACIÓN URXENTE DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AUGA A CERVÁS; COMPLEMENTANDO O PROXECTO COA DOTACIÓN DA REDE A TODOS OS NÚCLEOS QUE NON DISPOÑEN DO MESMO.

Setembro de 2012. Asemblea Local do BNG de Ares

A VECIÑANZA DE CERVÁS REIVINDICA SOLUCIÓNS URXENTES PARA O ABASTECIMENTO DE AUGA Á PARROQUIA

A pesar do mal tempo, máis de medio cento de persoas acudiron á concentración convocada polo BNG

Mesmo desafiando ao mal tempo, máis de medio cento de veciñas e veciños de Cervás
acudiron ao acto informativo e reivindicativo convocado polo BNG en demanda de solucións
urxentes á problemática que vive a parroquia desde hai meses en relación co proxecto de
abastecimento de auga.

No decurso da mobilización, o portavoz municipal do BNG Emilio Mesías fixo unha extensa
mención á demanda do servizo de abastecimento para a parroquia “que foi unha loita histórica
do BNG, dentro do concello e mesmo con iniciativas no Parlamento Galego” e que desde o
goberno municipal se está a xestionar “con actitudes que demostran abandono e desidia coas
veciñas e veciños da parroquia”.

O voceiro municipal aludiu ao paradoxo de que a Xunta está a executar “un proxecto elaborado
desde o goberno municipal que non contempla a rede arterial que permita que a auga chegue
ao conxunto das vivendas da parroquia polo que se daría o paradoxo de que habería unha rede
xeral de distribución do sevizo, pero éste non chegaría aos usuarios”..

Lembrou ademáis que, para resolver esta situación, no pasado mes de Abril o BNG levara
a pleno unha moción – que foi aprobada por unanimidade – solicitando a elaboración dun
proxecto que completase a rede de distribución e, ademáis, procurar as achegas económicas
para realizar esta nova obra. Un acordo que, ao cabo de dous meses “segue a ser papel
mollado pola desidia do goberno municipal”.

Emilio Mesías denunciou asimesmo que a empresa adxudicataria das obras “está desaparecida
desde hai máis dun mes, deixando as obras executadas nunha situación lamentábel; mentras
que o goberno municipal non move un dedo nen por aclarar nen por resolver a situación”. Fixo
alusión á convocatoria do acto reivindicativo como “un acto de responsabilidade e compromiso
do BNG coa veciñanza; mentras que o alcalde utiliza dun xeito indecente os medios do
concellopara atacar a unha iniciativa, a do BNG, que o único que procura son as solucións que
o goberno municipal non é quén de procurar”.

Finalmente, o portavoz municipal municipal anunciou que a comezos da vindeira semana o
BNG presentará un escrito reclamando a reanudación das obras, o cumprimento dos acordos
plenarios para modificar o proxecto e a reposición dos tramos que foron executados; indicando
que “se nun prazo dunha semana o goberno municipal segue sen resolver esta problemática,
mobilizarémonos de novo”

Ares, 7 de Xullo de 2012

De fútbol, sentimentos e outras xogadas

Recén pasada a febre do triunfo de “la roja”, e cuxos brotes aínda colean para gloria e gracia de medios de comunicación, con sede de poder dicir algo que sexa leído polo común dos “non informados”, un repara na habilidade de certos politicos e “clown-lumnista” para casar fútbol con “raza”.

É común escoitar e ler destes iluminados frases como “España cuando está unida, puede”, como se España estivese rota, ou esta outra de “los españoles están orgullosos de su selección” como se a selección formase parte de todos eles, no sentido de que son os españois os que elixen aos xogadores mediante sufraxio universal, libre e directo.

Levar fóra do campo deportivo, da propia competición e do xogo, o feito de que os afecionados ao fútbol –e aos deportes en xeral- sintan, vibren e celebren as victorias e logros dunha selección de xogadores, dunha liga que se xoga a nível estado, é querer xustificar un feito -o político- que nada ten que ver có xogo, nin coa competición, porque ademáis se trasladásemos esa realidade –a da selección de fútbol- decatariámonos certamente que “grazas” a “independencia de xestión” dos distintos clubes de fútbol, Del Bosque pode contar cós mellores xogadores, porque son os clubes e non a Federación Española de Fúbol Profesional quen forma, ficha e promociona aos xogadores que demostraron ser os que mellor xogan en conxunto.

Ou dito doutro xeito, é como se Galiza poidese negociar directamente con Europa os acordos de pesca que nos afectan, os do naval, os do sector leiteiro, a gandeiría, etc…, claro que neste caso os “unitarios” ou sexa os “centralistas” non son de selección de nacións, porque nesto da organización territorial non está permitida a “federación” da realidade plurinacional ou a independencia dos “clubes históricos” mentres se funden os diñeiros en subvencionar organismos provinciais e que son un freno para que os “clubes de primeira” xestionen mellor e que a “federación” poidese recoller os froitos sementados, como no fútbol.

O das bandeiras, camisolas, cánticos, etc… forma parte da lóxica identificación dos seareiros coa súa selección deportiva e non có sentimento nacional que pretenden os “centralistas”, porque os deportes son tamén espectáculo  –sobor de todo a este nível- e que como tal é tratado.

Aos que nos gusta ver deportes de competición tanto en grandes eventos; mundiais, olimpiadas, eurocopas,etc… como nas pachangas de rúa que adoitabamos facer no “Parque” cando a rúa Real era dos veciños, esa prolongación do fogar, ou nos campos de Lubre, Cervás, Seselle, etc… naqueles anos mozos, cáenos ben esto de que o equipo da Federación Española de Fútbol, formada pola realidade futbolera territorial, que non centralista, sexa a que faga o mellor xogo, porque ao cabo “fútbol é xogo” e o demáis é “Pantomima”.

afogh@res: O novo plan do PSOE para dotar de abastecemento a Cervás

Contra o plan “afogh@res”, só quedan as iniciativas do BNG en comuñón coas demandas da veciñanza. Aí estaremos sempre.

Moito se falou de fútbol en días pasados e moito máis se falará en días vindeiros. O feito de que a nosa terra dispoña de dúas equipas na Primeira División na vindeira tempada, evidenciou e suliñou, para moitos e moitas, a realidade de que estabamos en segunda.
Este símil vén a colo da situación na que se encontra a Parroquia de Cervás ao respecto do Proxecto de Abastecemento. O feito de que haxa un proxecto de abastecemento a Chanteiro, cuxa obra estábase a levar a cabo en datas pasadas e que tal proxecto non incluíse o servizo á veciñanza de Cervás, pón de manifesto e acentúa unha realidade que salta a primeira liña dos “Top Tweets rurais” e que verdadeiramente  atopan unha resposta na constatación de que, para o goberno do PSOE, a veciñanza de Cervás sigue sendo de segunda.
Non son poucos os anos nos que -dende o BNG- levamos batallando para dotar de servizos e atención continuada ás parroquias. As nosas campañas como as de anos anteriores, ao respecto dun mantemento máis continuado da rede viaria, do desbroces de camiños, etc… fáinos sentir como ese dorsal número 12 que nunca abandona á súa xente, é por iso tamén polo que a nosa organización e o noso grupo municipal traballa arreo dia a dia poñendo de manifesto e reclamando que se actúe sobre destas eivas que constatamos e das cales os veciños e veciñas de Cervás nos falan en cada encontro.
No pleno ordinario do mes de Abril, dende o GM do BNG, presentamos unha moción ao Pleno, que sería aprobada por unanimidade dos grupos na cal se acordaba:
1.‐ Elaborar con carácter urxente o proxecto técnico que permita complementar as actuacións que se están a levar a cabo para o abastecimento de auga a Cervás, executando as arterias correspondentes para a conexión á rede en todos os lugares da parroquia.

2.‐ Articular no seo da Comisión de Facenda os mecanismos que permitan a procura do financiamento para a execución da obra con carácter urxente.

Lamentablemente, e logo de pasar xa a oportunidade de estudar o segundo punto na comisión de Facenda, estamos novamente ante a constatación do feito apuntado anteriormente; para o Goberno Municipal do PSOE-NAL o tema do Abastecemento de Auga a Cervás non é unha prioridade porque non entenden que Cervás poida ser “de Primeira”.

Pero a esto hai que sumarlle o silenzo como resposta de quen non actúa, como no xa sabido “a perro flaco todas son pulgas”, ante unha pregunta presentada polo noso Grupo Municipal, que recollimos nos encontros veciñais que realizamos polas parroquias no mes de Maio, ao respecto do estado actual das obras que se están a levar a cabo, a saber:

1. Tén o concello coñécemento do estado no que se atopa a obra e si se van a cumplir os
prazos de execución?
2. Sábese a que se debe a parálise que evidencia o estado da obra?
3. Que medidas ten pensado tomar o concello para velar pola seguridade viaria das
veciñas e veciños?
A facultade musical da escoita e da actuación que temos no BNG ao respecto dos problemas dos veciños e veciñas, parece non atopar homes e mulleres nas filas do PSOE cuxa presenza na parroquia fai que o silenzo sexa acentuado e a non actuación sexa consecuencia do que non se tén preparado.

Aínda así, seguiremos traballando para que Cervás sexa considerada “de Primeira” e non “Deprimida” como quere o goberno municipal psonalista.

Ver documentos adxuntos

Débeda con Aquagest, chove sobre mollado

As actas das Xuntas de Goberno do pasado mes de Abril veñen de evidenciar – como xá tiña denunciado o BNG hai unha década – que a operación de baixada do prezo do recibo da auga levada a cabo polo goberno do PP no ano 2000 era totalmente fraudulenta por canto a aparente baixada do recibo que se producía nalgúns tramos habería de ter repercusións para o conxunto dos contribuíntes. Así é que, a día de hoxe, o concello ten asumida unha débeda coa empresa AQUAGEST para a compensación das cantidades que foron acumulándose por ese concepto entre os anos 2000 e 2012, que ascende a 434.185 euros.

Dáse a circunstancia que o proceso fora deseñado polo daquela concelleiro de facenda, Luis Cendán, que agora está a formar parte da “nova maioría municipal” conxuntamente co PSOE, e que tamén lle vén de dar o seu voto favorábel á suba das taxas e plan de axuste aprobado recentemente polo pleno do concello, que levou á institución municipal á solicitude dun crédito de 2,8 millóns de euros.

Ademáis, noutra Xunta de Goberno do concello deuse conta da existencia de outra débeda 394.486 euros coa mesma empresa – concesionaria da xestión do servizo de abastecimento e saneamento municipal – por varias certificacións de obra realizadas para o concello que, sumada á cantidade antedita, deixa unha débeda total da institución municipal por un total 828.672 euros.
Curiosamente, estas cantidades foron trasladadas á Xunta de Goberno do concello – que rexeitou o abono das mesmas – polo que agora ábrense moitas dúbidas a respecto da resolución desta importante débeda da institución municipal, que vén a engadirse á recoñecida no plan de axuste aprobado no seu día polo pleno – que levará á institución municipal a pagar 30.000 euros ao mes durante dez anos – supondo a prática hipoteca da institución municipal a curto e medio prazo.

Desde o BNG consideramos verdadeiramente indecente e escandaloso que mentras que ao conxunto da cidadanía se lle cobren relixiosamente – para esta ano, cunha enorme suba – os impostos de abastecimento e saneamento; mentras que se mantén unha desorbitada débeda coa empresa adxudicataria dos servizos.
Nese sentido , o BNG solicitará na vindeira Comisión de Facenda que por parte do goberno municipal se aclaren os pormenores desta situación e das razóns que motivan a débeda acumulada; reiterando a nosa rotunda oposición a unha política económica amparada nun escuro pacto entre o PSOE e o ex portavoz do PP, Luis Cendán, que ten agora que pagar o conxunto da cidadanía.

“Defendemos a plaza e salvamos o palco!”

Non deixo de estar sorprendido do contínuo veleno informativo que sae últimamente do “Gabinete de Propaganda” da entidade municipal. Refírome ao titular do Diario de Ferrol “Descartan trasladar el palco de la música, que ahora será rehabilitado por el Concello” (10 de Xaneiro de 2012).

Un titular claramente (mal) intencionado, que pretende dar carpetazo a un asunto –o principal- moito máis profundo do que pensamos, unha nota dirixida claramente a desviar o acontecido nos dous últimos meses e dar outra versión dos feitos, cun ánimo –agora si- (ben) intencionado de “salvar os mobles” por parte do Alcalde e do Grupo de Goberno (PSOE).

Por iso quero aclarar que o acontecido, é revelador da maneira de traballar de quen goberna;

O proxecto definitivo da obra, xa o temos dito, aprobóuse en Comisión de Goberno no mes de Setembro de 2011. O citado proxecto non incluía “traslado do palco”, xa que incluía –e así está escrito- a “demolición”.

“As propostas” que o Alcalde repartíu “polos bares” non tiñan nada que ver có proxecto xá aprobado, en tal caso serían unhas “modificacións ao proxecto definitivo” que era unha das reivindicacións que pediamos dende o BNG e que foi respaldada en
dúas mobilizacións por unha parte da veciñanza aresá, e tamén hai que dicilo, de diversa procedencia ideolóxica. Claro que para iso había que recoñecer que o BNG estaba no certo cando constataba o feito (demolición aprobada sobre un símbolo que ten a súa historia e que pertence á memoria colectiva).

Pero aínda son máis pobres, ou perigosas según se miren, as razóns que se dan ante o cambio de decisión; “cuestiones afectivas, vinculadas a su infancia” (á do Alcalde)… que vén ser algo así como “lo rehabilito porque me trae buenos recuerdos”. Como se fose del o palco!.

Tembla o património que non tivo a sorte de ver xogar ao seu redor, a tan alumeado neno…

Aínda así, felicitámonos por este cambio de decisión e agradecemos as mostras de apoio ás nosas iniciativas. Só queda que algún día o alcalde recoñeza –non é pedir tanto- que o BNG leva razón cando di que o proxecto da obra non pasou por comisión
informativa nin por pleno, cuestión que apuntamos na primeira nota de prensa, xa que entendemos que o tema debería informarse e debatirse entre os representantes da veciñanza. Seguiremos atentos a como acontecen as obras.

O Alcalde racha o acordo plenario do 26 de Agosto

No pleno extraordinario da semán pasada, o alcalde logra sacar adiante un tema que lle trae

preocupado.

Mágoa que fose a consecuencia de rachar có acordo plenario do 26 de Agosto.

Nada aparece na web particular municipal…

O Concello de Ares formaliza contratos pola “via dixital” e non falamos de novas tecnoloxías…

Daremos boa conta deste e outros temas nunha comparecencia de prensa.

“BNGAres TV a información a un cliq” 😉