INICIATIVA PARA A CREACIÓN DUN PLAN URXENTE DE ABASTECEMENTO (PUA)

Resultado de imaxes para tubería rotaEmilio Mesías Farías, concelleiro-portavoz do GM do BNG no Concello de Ares, mediante a presente e como mellor proceda,

EXPÓN QUE:

Coa chegada da tempada estival, vemos como –novamente- o servizo de abastecemento presenta graves deficiencias. Un tema que non é novo, xa que é un contínuo que se vén padecendo duns anos para aquí.

As orixes do problema son de sobras coñecidas e poderíamos resumilas en que durante os vinte últimos anos non se actualizaron os servizos -nin se melloraron- para atender á demanda actual de usuarios e usuarias.

As canalizacións do casco urbán están vellas e en mal estado. Ademáis, a tubería que trae o abastecemento de Ferrol ten un diámetro pequeno e non dá a presión demandada, estando tamén en mal estado. Son, polo tanto, dous aspectos que cumpre ten en conta. Por unha banda a cuestión “interna”, que corresponde ao Concello e por outra banda unha cuestión externa que ten que ver co Concello de Ferrol e Augas de Galicia.

Tendo en conta que a obra vai supoñer un desembolso importantísimo nunha obra complexa e importante, estimamos que é urxente elaborar un Plan para facer fronte.

Este “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA) -como denominamos- abranguería unha secuencia de accións; Estudo técnico do estado actual das tuberías de abastecemento e saneamento, novas necesidades técnicas por cuestión do novo asentamento poboacional e polo número de demandantes do servizo, previsión de novos demandantes ao respecto do PXOM (pendente de aprobación definitiva), situación de novos depósitos e infraestruturas, prioridades e secuenciación de obras e un plan plurianual de investimentos.

Este Plan resulta urxente e necesario para que o Concello poida cumplir coa obriga de dar un servizo óptimo a usuarios e usuarias.

Por todo o cal, PROPOÑEMOS

1.- Que o Concello de Ares elabore un Plan Urxente de Abastecemento en base ao apuntado anteriormente.

2.-Que a Comisión Informativa de Plans faga un seguimento de dito plan.

 En Ares, a 23 de Xullo de 2019

O Concello de Ares non prevé garantir o servizo de abastecemento aos usuarios

  • As acusacións cruzadas entre Concello e Xunta demostran incapacidade para xestionar.
  • O BNG propón a eleboración do “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA)

(Ares, 19 de xullo de 2019). Desde o BNG de Ares valoramos moi negativamente a xestión que están a levar, tanto o Concello como a Xunta, no tocante aos problemas de abastecemento que está a sufrir a veciñanza.

Resulta sorprendente que logo de máis de vinte anos sin realizar obras estruturais para dar solución ao problema, pretendan centrar o debate en discutir sobre quen actúa con irresponsabilidade.

A veciñanza precisa poder facer uso do servizo polo que paga, situación que non se está a dar nos últimos anos en tempada estival, o cal supón un auténtico fraude.

Mesías recorda que o BNG leva anos propoñendo a necesidade de realizar obras que den solución á nova realidade urbanística e poboacional e que garantan un óptimo servizo. Dita proposta foi sempre rexeitada por parte do goberno municipal, máis preocupado en obras “de rédito electoral” que en solucións ás demandas que a veciñanza require.

O BNG anuncia a presentación dunha iniciativa para que se realice o estudo e análise de toda a rede actual de abastecemento, así como o compromiso da reposición dos servizos en mal estado, as novas canalizacións e os depósitos que se deben incluir. Todo esto, dentro dun “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA) a realizar de maneira secuenciada desde este mesmo ano e durante os vindeiros.

Reclamamos que se melloren os accesos a fincas e vivendas na estrada Ares-Chanteiro

Como poidemos comprobar nos pasados días, a obra da primeira fase da estrada Ares-Chanteiro vai chegando ao seu fin co asfaltado do firme e da beirarrúa. Mais este remate non é de todo satisfactorio para o noso ver e para as persoas que nos trasladaron as súas queixas –cremos que ben fundamentadas- ao respecto do acceso que se fai ás fincas e vivendas, mediante o asfaltado en rampa que une beirarrúa e estrada.

Non falamos dunha cuestión estética, que tamén, senón de cuestións que teñen a ver coa seguridade viaria e cuns accesos que non sexan un impedimento para os vehículos que teñen que abordar dito “sobresalto”.

Acreditamos da boa disposición da Deputación para atopar unha solución máis acaída, mediante a valoración doutras alternativas e co diálogo cos propietarios.

Por todo o cal, PROPOÑEMOS

1.- Que o Concello de Ares se dirixa con urxencia aos técnicos da Deputación, que fan o seguimento da obra da Estrada Ares-Chanteiro, para abordar -xunto coa veciñanza- os problemas derivados da errónea solución que se lle dá aos accesos de fincas e vivendas mediante o asfaltado en rampa que comunica estrada con beirarrúa, coa finalidade de executar a mellor das posibilidades e garantir a seguridade, tanto nos accesos como na circulación.

(Escrito dirixido ao Alcalde- Presidende do Concello de Ares o día 12 de Xullo de 2019)

Veciñanza 7 – Iglesias 8

A vontade popular aresá da maioría absoluta, é ampliada polo PSOE ao dar entrada no seu goberno a Luís Cendán, voceiro de Nal.

Non se trata dunha necesidade aritmética para formar unha maioría plenaria -que xa non precisan- senón dun clarísimo “pago de favores”. En palabras do alcalde; “luego de ocho años con nosotros en el gobierno, sería feo dejarlo fuera ahora que no lo necesitamos”.

A veciñanza quixo que Luís Cendán quedase na oposición, pero Julio Iglesias lle concede a responsabilidade de levar as Áreas de Plans e Persoal, o que implica que cobrará aínda máis que a Concelleira do PSOE con media adicación e que conta cun bruto de 16.000 € anuais.

O Alcalde contento ao ter un concelleiro menos na oposición, Luís Cendán máis contento todavía por ver ampliados seus ingresos. E a veciñanza? A veciñanza sabe que ten que pagar.

Intervención na sesión constitutiva

O Mandato da veciñanza nas pasadas eleccións municipais foi claro e contundente, ao respecto do rol que debemos desempeñar os grupos aquí representados.

A xente de Ares, quere que o PSOE leve as responsabilidades de goberno e que o resto de grupos estemos na oposición. É así porque hai unha maioría absoluta e calquer cuestión diferente non tería ningún sentido.

Coma sempre fixemos nestes casos e atendendo á mensaxe da urnas, o BNG non vai presentar candidato á Alcaldía, é obvio.

Temos a responsabilidade de defender o noso programa electoral e así o faremos, propoñendo as medidas que nel están incluídos e realizando unha política inherente á nosa labor de oposición, que non é outra que a de fiscalización e control das prácticas e do traballo do goberno municipal.

Así o faremos. Moitas grazas

Resultados electorais en Ares

Unha vez pasadas as eleccións, correspóndenos -como organización- valorar os resultados e a partir de aí, marcar unha nova folla de ruta que reflicta o mandato da veciñanza.

Os resultados demostraron claramente que a veciñanza nos quere como forza de oposición, ou o que é o mesmo, como fiscalizador da labor de goberno. As causas do retroceso electoral que vimos de padecer ten múltiples lecturas, tantas como as razóns das persoas que, confiando hai catro anos en nós, agora non o fixo.

A responsabilidade que debemos ter como organización non nos permite paréntese nin parón na labor política, 591 persoas decidiron que o BNG ten que traballar no Concello de Ares. Será unha labor interna valorar todas e cada unha das decisións que se foron tomando nestes catro anos, así como a política realizada e o traballo das distintas persoas.

O BNG fará todas estas valoracións e tomará decisións, como sempre fixo, pensando sempre no que considera máis acaído para poder realizar unhas políticas que nos traian avance a Ares. Valoracións e decisións na que cobrará importancia as opinións dos cargos orgánicos, militantes e simpatizantes.

Mentras tanto -e ao mesmo tempo- toca seguir traballando. Grazas aos que confiástedes en nós. O BNG non vos decepcionará.

Un paso máis no camiño da senda peonil Ares-Redes

A comisión de Vías e Obras da Deputación Provincial vén de aprobar o proxecto de senda peonil da estrada Ares-Redes. Alegrámonos do feito, aínda sabendo o sentido propagandístico pre-electoral -logo de tantos anos de promesas- e o feito de que aínda non é a licitación da obra. Por iso, e retomando a nosa proposta dunha mellora nos servizos para Redes imos propoñer que se realice o desexado aparcadoiro na parcela do Carballo. Agora é preciso a colaboración do Concello de Ares para que se inclúa o modificado na obra, cousa ben sinxela e posible.

Só a boa vontade de querer facer ben as cousas, será capaz de levar por boa senda  unha obra demandada e que corresponde á Deputación, xunto con outra tan demandada e necesitada como é o aparcamento, no emprazamento que menos molesta e onde dá mellor servizo. É a oportunidade que temos.

Vai a proposta do 2017 que pretendemos retomar:

O valor galego está en alza

O 28 de Abril hai chamamento ás urnas para o Congreso de Diputad@s. Ábrese a posibilidade de mandar un recado de compromiso, confianza e consciencia de país.

Hai múltiples opcións para escoller. O BNG nace da nosa terra e aquí se desenvolve. É a única razón de ser. Non é unha sucursal, nin unha franquicia dunha versión española, por iso non aspira a gobernar o estado español. É moito máis; a voz do feito diferencial que nos identifica, no ámbito social, cultural ou industrial, entre outros.

O CIS quere que falemos de si Sánchez está casado pola iglesia, ou si se baña nunha rivera, entre abascales. Nada novo baixo o sol.

Falemos nós e a nosa terra do que nos afecta, non do que nos infecta. Que sexa Galiza a nosa mensaxe e o BNG a nosa voz. Confiar nun valor en alza é alzar o seu valor, ninguén o fará máis que nós.

Un goberno deslocalizado

O mellor exemplo dos doce anos de goberno de Julio Iglesias e Cía, témolo nos locais municipais. Tras unha política de “facer por facer”, atopámonos con moitos locais sin uso definido e o que é peor, sin xustificación para a súa existencia.

A circunstancia de que os novos proxectos de edificación ou rehabilitación, logo da cuestionables adquisicións -todo hai que dicilo- fosen elaborados pola mesma empresa, xunto coa improvisación e o non saber o “que” e o “para que” como destino final, lévanos á conclusión de que non só estamos ante unha deslocalización dos servizos municipais versus locais, senón -e tamén- ante unha deslocalización do goberno municipal.

Logo do traslado dos servizos sociais ao vello concello, chégalle “o baile” á Policia Local, e digo baile porque a súa localización volve onde xa estiveran; onde previamente estiveron os servizos sociais despois de localizarse onde até pouco estaba a policia local. Si, un rollo.

Moi posiblemente este baile non acabe aquí, xa que o Concello non é o sitio para albergar as dependencias policiais según a normativa, que -dito sexa de paso- haberá que cumplir.

Que vai facer agora o Concello coa edificación da rúa Real onde estiveron as dependencias policiais, logo de estar os Servizos Sociais?. Nada se sabe porque todo é posible. É o que ten a improvisación e o feito de desviar o interés hacia a cuestión do “facer por facer”, sin plantexarse as necesidades, a oportunidade e as súas consecuencias.

Esperemos que agora non toque encargar un novo proxecto. Sería a mesma música cós mesmos intérpretes, pero máis cargada de… “bombo?”