Comeza o cole, retrásase a ampliación

Emilio Mesías e Cristina Cadena (Concelleir@s do BNG), diante do CPI As Mirandas.

Comeza un novo curso e visualízase un novo retraso nas obras de ampliación do CPI “As Mirandas”. Unha vez pasada a campaña electoral, onde o PSOE sinalaba o abastecemento e a ampliación do CPI como as dúas prioridades do mandato, comprobamos como as prioridades non son tales para o goberno.

O Concello de Ares xa podía ter feito o que lle corresponde, para entregar o solo cos correspondentes servizos á Xunta, que será a encargada de realizar a obra.

O feito de que a ampliación esté finalizada antes de que comece o curso 2020-21, vai depender en primeira instancia do Concello e da vontade política da Xunta de Galicia, encargada de realizar a obra. Mágoa que esta infraestrutura dependa de estratexías electorais do PSOE e o PP, antes que da necesidade da comunidade educativa. Aínda así, desde o BNG seguiremos a reclamar esta obra.

Accesibilidade para o edificio do xulgado

Emilio Mesías e Cristina Cadena, concelleir@s do BNG.
Emilio Mesías e Cristina Cadena, concelleir@s do BNG.

Un dos edificios máis senlleiros que temos no Concello é o que acolle o Xulgado de Paz. Debido á súa tipoloxía e antigüedade, non dispón dunha accesibilidade para persoas con mobilidade reducida que lles permitan acceder, tanto ao propio xulgado como á sala onde se realizan vodas civís e outros actos.

Debido a esta carencia e coa finalidade de facer un concello máis accesible, vimos de facer unha proposta para que se dote dunha “Plataforma eléctrica salvaescaleiras”, tal e como acontece en edificios públicos de moitas administracións.

Unha proposta que daría solución tanto á xente que se move en cadeira de rodas, como aos que levan as cadeiras das crianzas e aquelas con dificultade para acceder por escaleiras.

Veciñanza sin poder entrar nas súas propiedades

Como tiñamos denunciado noutra ocasión, os accesos ás propiedades da recén feita estrada DP-402 Ares-Chanteiro, están a resultar un problema para os propietarios. Non é posible acceder co vehículo por medio da rampa que salva o bordo da senda peoníl, cuestión que antes da obra non acontecía.

A este respecto, sabemos que nalgunhas localizacións houbo outra actuación da obra para salvar esta diferenza de nível para lograr que os coches non tocasen no fondo, pero tal solución aínda agrava máis o asunto, ao ampliar a rampa á liña que marca a estrada.

Non é a solución que pediamos o BNG maila veciñanza. De feito, poidemos constatar como esta solución fai de barreira ás augas que chegarán co inverno, sendo previsible que resulten un perigo á circulación. Feito confirmado en conversas cos profesinais que están levando a cabo a obra.

Queremos recordar, que nas reunión que mantivemos cos técnicos da Deputación e advertidos sobre os accesos ás fincas, se nos dixo que as solucións aos accesos se realizarían logo de rematada a obra, estudando cada caso particular. De entre as solucións que plantexaban, estaba a de reducir o bordo da beirarrúa, que é a solución que se toma en moitos casos, xa que non permite desviar as augas á estrada.

É por iso, que reiteramos a nosa petición para que se lle dé unha solución axeitada a cada caso particular, tendo en conta que se garantice a seguridade, tanto do acceso como do tránsito na estrada.

Poucas luces e moitas sombras

No dia de onte, o presidente da Deputación visitaba a primeira fase da estrada Ares-Chanteiro. Estivo acompañado polo alcalde e pola asociación de veciños de Chanteiro.

“Sería un detalle convidar tamén aos veciños e veciñas que loitaron polo que hoxe é unha realidade e sin cuxo empeño, traballo e constancia, non sería posible esta obra.”

As fotos quedaron ben, a obra é mellorable. Tal e como denunciabamos hai algo máis dun mes, hai veciños e veciñas que non poden acceder ás súas propiedades cos vehículos (antes da obra, sí podían). Onte era o momento de dar voz a quen de verdade sufre esta inxustiza. Unha mágoa que -unha vez máis- o Alcalde “tire” só da xente de Chanteiro, obviando que o acceso ás fincas da primeira fase, afectan directamente a propiedades de Lubre e Cervás.

Anque a visita foi polo día, supoñemos que se darían conta de que falta o alumeado.

En realidade non é máis que a mensaxe dunha longa historia que todos e todas coñecemos: Unha obra con poucas luces e moitas sombras.

Seguiremos apoiando á veciñanza coas súas xustas reclamacións, anque para iso teñamos que ir novamente a Coruña, xa que o Alcalde non quixo aproveitar a oportunidade de que o Presidente da Deputación escoitase “a pé de estrada” a quen sufre do abandono institucional.

Nota de prensa da Deputación: https://www.dacoruna.gal/novas/ficha-noticia-reducida?id_evento=4297&utm_source=Enlace&utm_campaign=%C3%9Altimas+Novas&utm_medium=Web

INICIATIVA PARA A CREACIÓN DUN PLAN URXENTE DE ABASTECEMENTO (PUA)

Resultado de imaxes para tubería rotaEmilio Mesías Farías, concelleiro-portavoz do GM do BNG no Concello de Ares, mediante a presente e como mellor proceda,

EXPÓN QUE:

Coa chegada da tempada estival, vemos como –novamente- o servizo de abastecemento presenta graves deficiencias. Un tema que non é novo, xa que é un contínuo que se vén padecendo duns anos para aquí.

As orixes do problema son de sobras coñecidas e poderíamos resumilas en que durante os vinte últimos anos non se actualizaron os servizos -nin se melloraron- para atender á demanda actual de usuarios e usuarias.

As canalizacións do casco urbán están vellas e en mal estado. Ademáis, a tubería que trae o abastecemento de Ferrol ten un diámetro pequeno e non dá a presión demandada, estando tamén en mal estado. Son, polo tanto, dous aspectos que cumpre ten en conta. Por unha banda a cuestión “interna”, que corresponde ao Concello e por outra banda unha cuestión externa que ten que ver co Concello de Ferrol e Augas de Galicia.

Tendo en conta que a obra vai supoñer un desembolso importantísimo nunha obra complexa e importante, estimamos que é urxente elaborar un Plan para facer fronte.

Este “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA) -como denominamos- abranguería unha secuencia de accións; Estudo técnico do estado actual das tuberías de abastecemento e saneamento, novas necesidades técnicas por cuestión do novo asentamento poboacional e polo número de demandantes do servizo, previsión de novos demandantes ao respecto do PXOM (pendente de aprobación definitiva), situación de novos depósitos e infraestruturas, prioridades e secuenciación de obras e un plan plurianual de investimentos.

Este Plan resulta urxente e necesario para que o Concello poida cumplir coa obriga de dar un servizo óptimo a usuarios e usuarias.

Por todo o cal, PROPOÑEMOS

1.- Que o Concello de Ares elabore un Plan Urxente de Abastecemento en base ao apuntado anteriormente.

2.-Que a Comisión Informativa de Plans faga un seguimento de dito plan.

 En Ares, a 23 de Xullo de 2019

O Concello de Ares non prevé garantir o servizo de abastecemento aos usuarios

  • As acusacións cruzadas entre Concello e Xunta demostran incapacidade para xestionar.
  • O BNG propón a eleboración do “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA)

(Ares, 19 de xullo de 2019). Desde o BNG de Ares valoramos moi negativamente a xestión que están a levar, tanto o Concello como a Xunta, no tocante aos problemas de abastecemento que está a sufrir a veciñanza.

Resulta sorprendente que logo de máis de vinte anos sin realizar obras estruturais para dar solución ao problema, pretendan centrar o debate en discutir sobre quen actúa con irresponsabilidade.

A veciñanza precisa poder facer uso do servizo polo que paga, situación que non se está a dar nos últimos anos en tempada estival, o cal supón un auténtico fraude.

Mesías recorda que o BNG leva anos propoñendo a necesidade de realizar obras que den solución á nova realidade urbanística e poboacional e que garantan un óptimo servizo. Dita proposta foi sempre rexeitada por parte do goberno municipal, máis preocupado en obras “de rédito electoral” que en solucións ás demandas que a veciñanza require.

O BNG anuncia a presentación dunha iniciativa para que se realice o estudo e análise de toda a rede actual de abastecemento, así como o compromiso da reposición dos servizos en mal estado, as novas canalizacións e os depósitos que se deben incluir. Todo esto, dentro dun “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA) a realizar de maneira secuenciada desde este mesmo ano e durante os vindeiros.

Reclamamos que se melloren os accesos a fincas e vivendas na estrada Ares-Chanteiro

Como poidemos comprobar nos pasados días, a obra da primeira fase da estrada Ares-Chanteiro vai chegando ao seu fin co asfaltado do firme e da beirarrúa. Mais este remate non é de todo satisfactorio para o noso ver e para as persoas que nos trasladaron as súas queixas –cremos que ben fundamentadas- ao respecto do acceso que se fai ás fincas e vivendas, mediante o asfaltado en rampa que une beirarrúa e estrada.

Non falamos dunha cuestión estética, que tamén, senón de cuestións que teñen a ver coa seguridade viaria e cuns accesos que non sexan un impedimento para os vehículos que teñen que abordar dito “sobresalto”.

Acreditamos da boa disposición da Deputación para atopar unha solución máis acaída, mediante a valoración doutras alternativas e co diálogo cos propietarios.

Por todo o cal, PROPOÑEMOS

1.- Que o Concello de Ares se dirixa con urxencia aos técnicos da Deputación, que fan o seguimento da obra da Estrada Ares-Chanteiro, para abordar -xunto coa veciñanza- os problemas derivados da errónea solución que se lle dá aos accesos de fincas e vivendas mediante o asfaltado en rampa que comunica estrada con beirarrúa, coa finalidade de executar a mellor das posibilidades e garantir a seguridade, tanto nos accesos como na circulación.

(Escrito dirixido ao Alcalde- Presidende do Concello de Ares o día 12 de Xullo de 2019)

Veciñanza 7 – Iglesias 8

A vontade popular aresá da maioría absoluta, é ampliada polo PSOE ao dar entrada no seu goberno a Luís Cendán, voceiro de Nal.

Non se trata dunha necesidade aritmética para formar unha maioría plenaria -que xa non precisan- senón dun clarísimo “pago de favores”. En palabras do alcalde; “luego de ocho años con nosotros en el gobierno, sería feo dejarlo fuera ahora que no lo necesitamos”.

A veciñanza quixo que Luís Cendán quedase na oposición, pero Julio Iglesias lle concede a responsabilidade de levar as Áreas de Plans e Persoal, o que implica que cobrará aínda máis que a Concelleira do PSOE con media adicación e que conta cun bruto de 16.000 € anuais.

O Alcalde contento ao ter un concelleiro menos na oposición, Luís Cendán máis contento todavía por ver ampliados seus ingresos. E a veciñanza? A veciñanza sabe que ten que pagar.

Intervención na sesión constitutiva

O Mandato da veciñanza nas pasadas eleccións municipais foi claro e contundente, ao respecto do rol que debemos desempeñar os grupos aquí representados.

A xente de Ares, quere que o PSOE leve as responsabilidades de goberno e que o resto de grupos estemos na oposición. É así porque hai unha maioría absoluta e calquer cuestión diferente non tería ningún sentido.

Coma sempre fixemos nestes casos e atendendo á mensaxe da urnas, o BNG non vai presentar candidato á Alcaldía, é obvio.

Temos a responsabilidade de defender o noso programa electoral e así o faremos, propoñendo as medidas que nel están incluídos e realizando unha política inherente á nosa labor de oposición, que non é outra que a de fiscalización e control das prácticas e do traballo do goberno municipal.

Así o faremos. Moitas grazas

Resultados electorais en Ares

Unha vez pasadas as eleccións, correspóndenos -como organización- valorar os resultados e a partir de aí, marcar unha nova folla de ruta que reflicta o mandato da veciñanza.

Os resultados demostraron claramente que a veciñanza nos quere como forza de oposición, ou o que é o mesmo, como fiscalizador da labor de goberno. As causas do retroceso electoral que vimos de padecer ten múltiples lecturas, tantas como as razóns das persoas que, confiando hai catro anos en nós, agora non o fixo.

A responsabilidade que debemos ter como organización non nos permite paréntese nin parón na labor política, 591 persoas decidiron que o BNG ten que traballar no Concello de Ares. Será unha labor interna valorar todas e cada unha das decisións que se foron tomando nestes catro anos, así como a política realizada e o traballo das distintas persoas.

O BNG fará todas estas valoracións e tomará decisións, como sempre fixo, pensando sempre no que considera máis acaído para poder realizar unhas políticas que nos traian avance a Ares. Valoracións e decisións na que cobrará importancia as opinións dos cargos orgánicos, militantes e simpatizantes.

Mentras tanto -e ao mesmo tempo- toca seguir traballando. Grazas aos que confiástedes en nós. O BNG non vos decepcionará.