Mes: Xullo 2011

O BNG de Ares coas novas tecnoloxías de Información e Comunicación. No día de hoxe, penduramos na nosa canle de youtube, a comparecencia que fixemos co gallo da Sesión Extraordinaria do 15 de Xullo de 2011. (Cliquea eiquí para ver) Dende o BNG de Ares apostamos pola utilización das novas tecnoloxías de información e comunicación […]

Read more

No día de hoxe dimos entrada polo rexistro, dunha petición ao respecto da Oficina de Turismo que temos en Ares, no Parque Rosalía de Castro. Para nós é lamentable que dita caseta permaneza pechada, polo que suxerimos a súa apertura, asi como a dotación orzamentaria para contratar  persoal cualificado para poder atendela. Non é de […]

Read more

Orde do día: 1.- Aprobación se procede da Acta da sesión do 11-06-2011 2.-Dar conta constitución Grupos Políticos 3.-Dar conta designacións Xunta de Goberno Local 4.-Dar conta nomeamento Tenentes de Alcalde 5.-Dar conta designación Concelleiros Delegados. 6.- Proposta periodicidade sesións plenarias ordinarias 7.-Proposta de creación e composición de Comisións Informativas Permanentes e Comisión Especial de […]

Read more