Mes: Outubro 2011

    Orde do Día: 1.- Ratificación cambio de hora sesión ordinaria correspondente ao dia de hoxe 2.-Aprobación actas anteriores 3 e 4.-Dar conta sentenza 5.- Aplicación IPC Ordenanzas Fiscais 2011 6.- Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Distribución de Auga, incluídos os dereitos de enganche e utilización de contadores e instalacións análogas. 7.- […]

Read more