Mes: Abril 2012

O BNG de Ares presentou no rexistro xeral unha Moción ( adxuntamos copia ) dirixida ao pleno, na que se demanda do máximo órgano da corporación a adopción de medidas para solucionar a problemática xurdida ao fío da execución do denominado proxecto de abastecimento de auga a Cervás. Problemática que deriva da evidencia de que […]

Read more