Mes: Xuño 2015

É común, logo dos procesos electorais e antes da constitución dos plenos, oir falar dos pactos. Hai para todo-los gustos. Incluso hai políticos que dependendo da situación na que queda defendeos cando antes os atacaba (Feijoó ou o mesmo PP). Para falar dos pactos, habería que partir dunha realidade; no noso país, os procesos electorais non […]

Read more

Acaba o mandato 2011-15 da peor das maneiras posibles. No día de hoxe celebrouse un pleno extraordinario no cal o grupo de goberno do PSOE xunto coa inestimable axuda de NAL deixaron patente que a democracia quédalles grande. Aprobar un documento da importante e da trascendencia dunha RPT (Relación de Postos de Traballo) a unha semana […]

Read more