Mes: Xaneiro 2020

Durante anos vimos denunciando a práctica de repartir as “subvencións a entidades” de maneira opaca e a dedo mediante a fórmula das subvencións nominativas e sin aterse ao “Regulamento para a concesión de subvencións municipais a entidades se ánimo de lucro do Concello de Ares”, publicado no BOP Nº 238 de 15-10-2008. Priorízase desta maneira […]

Read more

Montse Prado afirmou que 3.100 nenos e nenas teñen unha atención pediátrica insuficiente  e a consellería de Sanidade ofrece como única alternativa que acudan ao servizo de Urxencias do Hospital Arquitecto Marcide  Santiago, 23 de xaneiro , 2020. A deputada do BNG, Montse Prado levou hoxe ao parlamento a “deficiente atención pediátrica” na comarca de Ferrol ante […]

Read more

Os Orzamentos de 2020 siguen na liña xeral dos anteriores. En canto aos investimentos inclúense unha das nosas propostas que vimos repetindo hai anos; acometer obras de reposición e novas liñas do abastecemento en Ares. Aínda así, non é a solución definitiva e consideramos que tiña que ser máis importante as partidas dirixidas a este […]

Read more