Candidatura do BNG-Asembleas Abertas ARES. Municipais 2015.

1.- Emilio Mesías Farías 
(Portavoz do GM do BNG no concello de Ares. Profesor no Conservatorio de Danza de Lugo)

2.- Anxo Miguel Fernández Permuy
(Concelleiro do BNG. Foi presidente do CE de Masol Iberia Biofuel)

3.- Cristina Cadena Freire
(Lda. en Historia da Arte. Máster en Servizos Culturais e Máster en Protocolo. Directiva da A. I. de Caamouco)
4.- Silvia Fernández Paz
(Profisional dos servizos sociais)
5.- Manuel Bello Bouza
(Ex-traballador do sector metalúrxico, actualmente desempregado)
6.- Mª Antía Cernadas Feal
(Persoal laboral da Xunta e monitora de corte e confección)
7.- Pedro Dominguez Vilar
(Traballador de Navantia. Delegado Sindical)
8.- Alba Rodríguez Piñeiro
(Graduada en T. Social. Postgrao e Master na U. de Barcelona)
9.- Modesto Vázquez López
(Operador de Planta en Masol Iberia Biofuel. Delegado sindical)
10.- Alicia Mandía Abeal
(Esteticista)
11.- Francisco Cobelo Cepeda
(Enxeñeiro Téc. Electrónico. Máster en Enerxías Renovables-Investigador na USC)
12.- Carmen Brage Otero
(Traballadora e Presidenta do C. de Empresa de Ferroser)
13.- Xosé Andrés Pedre Rodríguez
(Membro da plataforma veciñal estrada Ares-Chanteiro)
SUPLENTES
1.-Xosefina Fernández Pérez
(Veciña de Lubre. Foi membro da Comisión de Festas)
2.-Miguel García Paz
(Traballador de servizo de augas en Fene. Directivo do CIRS Cervás)
3.-Ana Riveira Roca
(Forma parte do CL do BNG)
4.- Roberto Rivas Conejo
(Profesor de Madeira no IES Ferrolterra)

candidatura

 

Share Button
 

Comentarios pechados.