Vehículos contra parques

En datas pasadas deron comezo as obras para ubicar un aparcamento na finca da antiga Reitoral, unha decisión do goberno municipal que pon de manifesto a improvisación e a falta de planeamento con vocación de futuro, nun espazo onde o que menos pide son cemento e coches.

No pleno onde debatimos esta circunstancia, non se lle ocurreu ao Alcalde mellor maneira de defender súa decisión que criticar o urbanismo e a mobilidade deseñada en Pontevedra nas últimas décadas (con dúcias de premios nacionais e internacionais, por facer unha cidade máis segura e limpa e cunha mobilidade pensada para as persoas), para argumentar que os aparcamentos teñen que estar no centro, en contra da tendencia de moitos concellos -grandes e pequenos- de habilitar aparcamentos disuasorios nas aforas das cidades e das vilas e deixar o centro con zonas verdes para as persoas co obxecto de proporcionar un modo de vida máis tranquilo e saudable.

Deciamos que hai improvisación e falta de planeamento, porque é unha ocurrencia de última hora que nin siquera está recollido no PXOM, aínda sin aprobar. Deixando en evidencia a mentira repetida unha e mil veces polos membros do goberno municipal, ao respecto de que non se pode comezar coas obras previas á ampliación do CPI, previstas -estas si- no Plan Xeral.

Chega con ler a nota de prensa do Concello para darse conta da visión do goberno: A finalidade desta actuación está vinculada á adecuación do espazo público destinado ao estacionamento de vehículos dos visitantes e turistas que visitan Ares, co fin de reducir o impacto visual que producen, asi como a mellora e optimización das rúas de acceso e interiores da contorna da antiga Reitoral, ben catalogado por patrimonio”.

Non quixeramos rematar, sin dar outro dato tamén importante; a pesares da creación das novas prazas de aparcamento, imos dispoñer de arredor de medio centro de prazas de aparcamento menos das que dispoñíamos hai un par de anos, ao eliminarse as que estaban frente correos e as da Avenida de Mugardos, entre o antigo “Muíño” e “Fontelide”.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

O BNG urxe a contratación do posto de pediatría no Centro de Saúde

* A praza de pediatría está vacante, desde que a anterior profesional obtivo un novo destino.

O Centro de Saúde de Ares, volve mostrar a cara da precariedade unha vez máis. Desta volta é o caso de Pediatría, praza compartida até o de agora con Mugardos, que deixa de ter titular ao incorporarse a anterior profesional ao seu novo destino.

Consideramos urxente cubrir a praza cun novo facultativo, polo que solicitamos á Consellería de Sanidade que dé solución a este novo estado de precariedade na atención á saúde, para dar servizo aos nenos e nenas de Ares.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Paso peoníl na estrada Ares- Redes

Emilio Mesías e Cristina Cadena, concelleir@s do BNG, comprobando “in situ” a necesidade da obra.

No pleno do mes de agosto, solicitamos  que o Concello de Ares inicie os trámites para a sinalización dun paso a peóns na estrada Ares- Redes (DP-401), á altura da urbanización “Mariña do Pombal”.

O tránsito peoníl nese punto é especialmente frecuentado en épocas estivais, para dirixirse ás praias.

É por iso, polo que consideramos necesario que se leve a cabo esta proposta, coa finalidade de garantir a seguridade dos e das viandantes.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Comeza o cole, retrásase a ampliación

Emilio Mesías e Cristina Cadena (Concelleir@s do BNG), diante do CPI As Mirandas.

Comeza un novo curso e visualízase un novo retraso nas obras de ampliación do CPI “As Mirandas”. Unha vez pasada a campaña electoral, onde o PSOE sinalaba o abastecemento e a ampliación do CPI como as dúas prioridades do mandato, comprobamos como as prioridades non son tales para o goberno.

O Concello de Ares xa podía ter feito o que lle corresponde, para entregar o solo cos correspondentes servizos á Xunta, que será a encargada de realizar a obra.

O feito de que a ampliación esté finalizada antes de que comece o curso 2020-21, vai depender en primeira instancia do Concello e da vontade política da Xunta de Galicia, encargada de realizar a obra. Mágoa que esta infraestrutura dependa de estratexías electorais do PSOE e o PP, antes que da necesidade da comunidade educativa. Aínda así, desde o BNG seguiremos a reclamar esta obra.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Accesibilidade para o edificio do xulgado

Emilio Mesías e Cristina Cadena, concelleir@s do BNG.

Emilio Mesías e Cristina Cadena, concelleir@s do BNG.

Un dos edificios máis senlleiros que temos no Concello é o que acolle o Xulgado de Paz. Debido á súa tipoloxía e antigüedade, non dispón dunha accesibilidade para persoas con mobilidade reducida que lles permitan acceder, tanto ao propio xulgado como á sala onde se realizan vodas civís e outros actos.

Debido a esta carencia e coa finalidade de facer un concello máis accesible, vimos de facer unha proposta para que se dote dunha “Plataforma eléctrica salvaescaleiras”, tal e como acontece en edificios públicos de moitas administracións.

Unha proposta que daría solución tanto á xente que se move en cadeira de rodas, como aos que levan as cadeiras das crianzas e aquelas con dificultade para acceder por escaleiras.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Veciñanza sin poder entrar nas súas propiedades

Como tiñamos denunciado noutra ocasión, os accesos ás propiedades da recén feita estrada DP-402 Ares-Chanteiro, están a resultar un problema para os propietarios. Non é posible acceder co vehículo por medio da rampa que salva o bordo da senda peoníl, cuestión que antes da obra non acontecía.

A este respecto, sabemos que nalgunhas localizacións houbo outra actuación da obra para salvar esta diferenza de nível para lograr que os coches non tocasen no fondo, pero tal solución aínda agrava máis o asunto, ao ampliar a rampa á liña que marca a estrada.

Non é a solución que pediamos o BNG maila veciñanza. De feito, poidemos constatar como esta solución fai de barreira ás augas que chegarán co inverno, sendo previsible que resulten un perigo á circulación. Feito confirmado en conversas cos profesinais que están levando a cabo a obra.

Queremos recordar, que nas reunión que mantivemos cos técnicos da Deputación e advertidos sobre os accesos ás fincas, se nos dixo que as solucións aos accesos se realizarían logo de rematada a obra, estudando cada caso particular. De entre as solucións que plantexaban, estaba a de reducir o bordo da beirarrúa, que é a solución que se toma en moitos casos, xa que non permite desviar as augas á estrada.

É por iso, que reiteramos a nosa petición para que se lle dé unha solución axeitada a cada caso particular, tendo en conta que se garantice a seguridade, tanto do acceso como do tránsito na estrada.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Poucas luces e moitas sombras

No dia de onte, o presidente da Deputación visitaba a primeira fase da estrada Ares-Chanteiro. Estivo acompañado polo alcalde e pola asociación de veciños de Chanteiro.

“Sería un detalle convidar tamén aos veciños e veciñas que loitaron polo que hoxe é unha realidade e sin cuxo empeño, traballo e constancia, non sería posible esta obra.”

As fotos quedaron ben, a obra é mellorable. Tal e como denunciabamos hai algo máis dun mes, hai veciños e veciñas que non poden acceder ás súas propiedades cos vehículos (antes da obra, sí podían). Onte era o momento de dar voz a quen de verdade sufre esta inxustiza. Unha mágoa que -unha vez máis- o Alcalde “tire” só da xente de Chanteiro, obviando que o acceso ás fincas da primeira fase, afectan directamente a propiedades de Lubre e Cervás.

Anque a visita foi polo día, supoñemos que se darían conta de que falta o alumeado.

En realidade non é máis que a mensaxe dunha longa historia que todos e todas coñecemos: Unha obra con poucas luces e moitas sombras.

Seguiremos apoiando á veciñanza coas súas xustas reclamacións, anque para iso teñamos que ir novamente a Coruña, xa que o Alcalde non quixo aproveitar a oportunidade de que o Presidente da Deputación escoitase “a pé de estrada” a quen sufre do abandono institucional.

Nota de prensa da Deputación: https://www.dacoruna.gal/novas/ficha-noticia-reducida?id_evento=4297&utm_source=Enlace&utm_campaign=%C3%9Altimas+Novas&utm_medium=Web

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

INICIATIVA PARA A CREACIÓN DUN PLAN URXENTE DE ABASTECEMENTO (PUA)

Resultado de imaxes para tubería rotaEmilio Mesías Farías, concelleiro-portavoz do GM do BNG no Concello de Ares, mediante a presente e como mellor proceda,

EXPÓN QUE:

Coa chegada da tempada estival, vemos como –novamente- o servizo de abastecemento presenta graves deficiencias. Un tema que non é novo, xa que é un contínuo que se vén padecendo duns anos para aquí.

As orixes do problema son de sobras coñecidas e poderíamos resumilas en que durante os vinte últimos anos non se actualizaron os servizos -nin se melloraron- para atender á demanda actual de usuarios e usuarias.

As canalizacións do casco urbán están vellas e en mal estado. Ademáis, a tubería que trae o abastecemento de Ferrol ten un diámetro pequeno e non dá a presión demandada, estando tamén en mal estado. Son, polo tanto, dous aspectos que cumpre ten en conta. Por unha banda a cuestión “interna”, que corresponde ao Concello e por outra banda unha cuestión externa que ten que ver co Concello de Ferrol e Augas de Galicia.

Tendo en conta que a obra vai supoñer un desembolso importantísimo nunha obra complexa e importante, estimamos que é urxente elaborar un Plan para facer fronte.

Este “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA) -como denominamos- abranguería unha secuencia de accións; Estudo técnico do estado actual das tuberías de abastecemento e saneamento, novas necesidades técnicas por cuestión do novo asentamento poboacional e polo número de demandantes do servizo, previsión de novos demandantes ao respecto do PXOM (pendente de aprobación definitiva), situación de novos depósitos e infraestruturas, prioridades e secuenciación de obras e un plan plurianual de investimentos.

Este Plan resulta urxente e necesario para que o Concello poida cumplir coa obriga de dar un servizo óptimo a usuarios e usuarias.

Por todo o cal, PROPOÑEMOS

1.- Que o Concello de Ares elabore un Plan Urxente de Abastecemento en base ao apuntado anteriormente.

2.-Que a Comisión Informativa de Plans faga un seguimento de dito plan.

 En Ares, a 23 de Xullo de 2019

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

O Concello de Ares non prevé garantir o servizo de abastecemento aos usuarios

  • As acusacións cruzadas entre Concello e Xunta demostran incapacidade para xestionar.
  • O BNG propón a eleboración do “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA)

(Ares, 19 de xullo de 2019). Desde o BNG de Ares valoramos moi negativamente a xestión que están a levar, tanto o Concello como a Xunta, no tocante aos problemas de abastecemento que está a sufrir a veciñanza.

Resulta sorprendente que logo de máis de vinte anos sin realizar obras estruturais para dar solución ao problema, pretendan centrar o debate en discutir sobre quen actúa con irresponsabilidade.

A veciñanza precisa poder facer uso do servizo polo que paga, situación que non se está a dar nos últimos anos en tempada estival, o cal supón un auténtico fraude.

Mesías recorda que o BNG leva anos propoñendo a necesidade de realizar obras que den solución á nova realidade urbanística e poboacional e que garantan un óptimo servizo. Dita proposta foi sempre rexeitada por parte do goberno municipal, máis preocupado en obras “de rédito electoral” que en solucións ás demandas que a veciñanza require.

O BNG anuncia a presentación dunha iniciativa para que se realice o estudo e análise de toda a rede actual de abastecemento, así como o compromiso da reposición dos servizos en mal estado, as novas canalizacións e os depósitos que se deben incluir. Todo esto, dentro dun “Plan Urxente de Abastecemento” (PUA) a realizar de maneira secuenciada desde este mesmo ano e durante os vindeiros.

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario

Reclamamos que se melloren os accesos a fincas e vivendas na estrada Ares-Chanteiro

Como poidemos comprobar nos pasados días, a obra da primeira fase da estrada Ares-Chanteiro vai chegando ao seu fin co asfaltado do firme e da beirarrúa. Mais este remate non é de todo satisfactorio para o noso ver e para as persoas que nos trasladaron as súas queixas –cremos que ben fundamentadas- ao respecto do acceso que se fai ás fincas e vivendas, mediante o asfaltado en rampa que une beirarrúa e estrada.

Non falamos dunha cuestión estética, que tamén, senón de cuestións que teñen a ver coa seguridade viaria e cuns accesos que non sexan un impedimento para os vehículos que teñen que abordar dito “sobresalto”.

Acreditamos da boa disposición da Deputación para atopar unha solución máis acaída, mediante a valoración doutras alternativas e co diálogo cos propietarios.

Por todo o cal, PROPOÑEMOS

1.- Que o Concello de Ares se dirixa con urxencia aos técnicos da Deputación, que fan o seguimento da obra da Estrada Ares-Chanteiro, para abordar -xunto coa veciñanza- os problemas derivados da errónea solución que se lle dá aos accesos de fincas e vivendas mediante o asfaltado en rampa que comunica estrada con beirarrúa, coa finalidade de executar a mellor das posibilidades e garantir a seguridade, tanto nos accesos como na circulación.

(Escrito dirixido ao Alcalde- Presidende do Concello de Ares o día 12 de Xullo de 2019)

Publicado en Sen categorizar | Deixa un comentario