Reclamamos que se melloren os accesos a fincas e vivendas na estrada Ares-Chanteiro

Como poidemos comprobar nos pasados días, a obra da primeira fase da estrada Ares-Chanteiro vai chegando ao seu fin co asfaltado do firme e da beirarrúa. Mais este remate non é de todo satisfactorio para o noso ver e para as persoas que nos trasladaron as súas queixas –cremos que ben fundamentadas- ao respecto do acceso que se fai ás fincas e vivendas, mediante o asfaltado en rampa que une beirarrúa e estrada.

Non falamos dunha cuestión estética, que tamén, senón de cuestións que teñen a ver coa seguridade viaria e cuns accesos que non sexan un impedimento para os vehículos que teñen que abordar dito “sobresalto”.

Acreditamos da boa disposición da Deputación para atopar unha solución máis acaída, mediante a valoración doutras alternativas e co diálogo cos propietarios.

Por todo o cal, PROPOÑEMOS

1.- Que o Concello de Ares se dirixa con urxencia aos técnicos da Deputación, que fan o seguimento da obra da Estrada Ares-Chanteiro, para abordar -xunto coa veciñanza- os problemas derivados da errónea solución que se lle dá aos accesos de fincas e vivendas mediante o asfaltado en rampa que comunica estrada con beirarrúa, coa finalidade de executar a mellor das posibilidades e garantir a seguridade, tanto nos accesos como na circulación.

(Escrito dirixido ao Alcalde- Presidende do Concello de Ares o día 12 de Xullo de 2019)

Veciñanza 7 – Iglesias 8

A vontade popular aresá da maioría absoluta, é ampliada polo PSOE ao dar entrada no seu goberno a Luís Cendán, voceiro de Nal.

Non se trata dunha necesidade aritmética para formar unha maioría plenaria -que xa non precisan- senón dun clarísimo “pago de favores”. En palabras do alcalde; “luego de ocho años con nosotros en el gobierno, sería feo dejarlo fuera ahora que no lo necesitamos”.

A veciñanza quixo que Luís Cendán quedase na oposición, pero Julio Iglesias lle concede a responsabilidade de levar as Áreas de Plans e Persoal, o que implica que cobrará aínda máis que a Concelleira do PSOE con media adicación e que conta cun bruto de 16.000 € anuais.

O Alcalde contento ao ter un concelleiro menos na oposición, Luís Cendán máis contento todavía por ver ampliados seus ingresos. E a veciñanza? A veciñanza sabe que ten que pagar.

Intervención na sesión constitutiva

O Mandato da veciñanza nas pasadas eleccións municipais foi claro e contundente, ao respecto do rol que debemos desempeñar os grupos aquí representados.

A xente de Ares, quere que o PSOE leve as responsabilidades de goberno e que o resto de grupos estemos na oposición. É así porque hai unha maioría absoluta e calquer cuestión diferente non tería ningún sentido.

Coma sempre fixemos nestes casos e atendendo á mensaxe da urnas, o BNG non vai presentar candidato á Alcaldía, é obvio.

Temos a responsabilidade de defender o noso programa electoral e así o faremos, propoñendo as medidas que nel están incluídos e realizando unha política inherente á nosa labor de oposición, que non é outra que a de fiscalización e control das prácticas e do traballo do goberno municipal.

Así o faremos. Moitas grazas

Resultados electorais en Ares

Unha vez pasadas as eleccións, correspóndenos -como organización- valorar os resultados e a partir de aí, marcar unha nova folla de ruta que reflicta o mandato da veciñanza.

Os resultados demostraron claramente que a veciñanza nos quere como forza de oposición, ou o que é o mesmo, como fiscalizador da labor de goberno. As causas do retroceso electoral que vimos de padecer ten múltiples lecturas, tantas como as razóns das persoas que, confiando hai catro anos en nós, agora non o fixo.

A responsabilidade que debemos ter como organización non nos permite paréntese nin parón na labor política, 591 persoas decidiron que o BNG ten que traballar no Concello de Ares. Será unha labor interna valorar todas e cada unha das decisións que se foron tomando nestes catro anos, así como a política realizada e o traballo das distintas persoas.

O BNG fará todas estas valoracións e tomará decisións, como sempre fixo, pensando sempre no que considera máis acaído para poder realizar unhas políticas que nos traian avance a Ares. Valoracións e decisións na que cobrará importancia as opinións dos cargos orgánicos, militantes e simpatizantes.

Mentras tanto -e ao mesmo tempo- toca seguir traballando. Grazas aos que confiástedes en nós. O BNG non vos decepcionará.

Un paso máis no camiño da senda peonil Ares-Redes

A comisión de Vías e Obras da Deputación Provincial vén de aprobar o proxecto de senda peonil da estrada Ares-Redes. Alegrámonos do feito, aínda sabendo o sentido propagandístico pre-electoral -logo de tantos anos de promesas- e o feito de que aínda non é a licitación da obra. Por iso, e retomando a nosa proposta dunha mellora nos servizos para Redes imos propoñer que se realice o desexado aparcadoiro na parcela do Carballo. Agora é preciso a colaboración do Concello de Ares para que se inclúa o modificado na obra, cousa ben sinxela e posible.

Só a boa vontade de querer facer ben as cousas, será capaz de levar por boa senda  unha obra demandada e que corresponde á Deputación, xunto con outra tan demandada e necesitada como é o aparcamento, no emprazamento que menos molesta e onde dá mellor servizo. É a oportunidade que temos.

Vai a proposta do 2017 que pretendemos retomar:

O valor galego está en alza

O 28 de Abril hai chamamento ás urnas para o Congreso de Diputad@s. Ábrese a posibilidade de mandar un recado de compromiso, confianza e consciencia de país.

Hai múltiples opcións para escoller. O BNG nace da nosa terra e aquí se desenvolve. É a única razón de ser. Non é unha sucursal, nin unha franquicia dunha versión española, por iso non aspira a gobernar o estado español. É moito máis; a voz do feito diferencial que nos identifica, no ámbito social, cultural ou industrial, entre outros.

O CIS quere que falemos de si Sánchez está casado pola iglesia, ou si se baña nunha rivera, entre abascales. Nada novo baixo o sol.

Falemos nós e a nosa terra do que nos afecta, non do que nos infecta. Que sexa Galiza a nosa mensaxe e o BNG a nosa voz. Confiar nun valor en alza é alzar o seu valor, ninguén o fará máis que nós.

Un goberno deslocalizado

O mellor exemplo dos doce anos de goberno de Julio Iglesias e Cía, témolo nos locais municipais. Tras unha política de “facer por facer”, atopámonos con moitos locais sin uso definido e o que é peor, sin xustificación para a súa existencia.

A circunstancia de que os novos proxectos de edificación ou rehabilitación, logo da cuestionables adquisicións -todo hai que dicilo- fosen elaborados pola mesma empresa, xunto coa improvisación e o non saber o “que” e o “para que” como destino final, lévanos á conclusión de que non só estamos ante unha deslocalización dos servizos municipais versus locais, senón -e tamén- ante unha deslocalización do goberno municipal.

Logo do traslado dos servizos sociais ao vello concello, chégalle “o baile” á Policia Local, e digo baile porque a súa localización volve onde xa estiveran; onde previamente estiveron os servizos sociais despois de localizarse onde até pouco estaba a policia local. Si, un rollo.

Moi posiblemente este baile non acabe aquí, xa que o Concello non é o sitio para albergar as dependencias policiais según a normativa, que -dito sexa de paso- haberá que cumplir.

Que vai facer agora o Concello coa edificación da rúa Real onde estiveron as dependencias policiais, logo de estar os Servizos Sociais?. Nada se sabe porque todo é posible. É o que ten a improvisación e o feito de desviar o interés hacia a cuestión do “facer por facer”, sin plantexarse as necesidades, a oportunidade e as súas consecuencias.

Esperemos que agora non toque encargar un novo proxecto. Sería a mesma música cós mesmos intérpretes, pero máis cargada de… “bombo?”

Inclusión de camiño público no inventario municipal

Nestas datas estanse a levar unhas obras de edificación no “camiño de Pedrós” (localización no Anexo I).

Descoñecemos o proxecto da obra que se está levando a cabo na finca, pero temos dúbidas de si está a respectar o camiño da parte traseira que daría continuidade -estrada de Federico Expósito por medio- á rúa Real.

En vista a isto fixemos unha indagación ao respecto da orixe do camiño. As persoas maiores consultadas, sinaláronos que “o camiño tiña continuidade e saía ao camiño de Pedrós, por detrás da vivenda existente á outra beira do río”  atravesando esta, e que ademáis “era un camiño Real”.

A partir de aí informámonos nos Plantexamentos existentes e non vemos que o camiño esté trazado, pero a existencia do feito de “…linda con camiño público…”  nas escrituras das propiedades colindantes, levóunos a consultar no Concello o catastro do 56 onde si aparece (ANEXO 2).

Ante este feito é obriga do Concello enmendar o erro no plantexamento e documentos de referencia, e incluir no inventario municipal dito camiño, co trazado orixinal, así como delimitalo e adecentalo para que sexa transitable. Da igual xeito, a existencia do camiño pode supoñer unha nova aliñación na obra referida anteriormente.

 

Por todo o cal, SOLICITAMOS

  1. Que se inicie o procedemento para incluir no inventario municipal o Camiño Real.
  2. Que se trace o camiño no Plan Xeral de Ordenación Municipal.
  3. Que se inspecciones as obras que se están levando a cabo, por si é preciso darlle outra aliñación.

(Ver imaxes en adxunto) petición camiño de pedrós inclusión

Aprobación da 2ª Fase da estrada Ares-Chanteiro

A Deputación da Coruña aprobará, no Pleno provincial do vindeiro 29 de marzo, a segunda fase das obras de ampliación e mellora da estrada provincial DP 0402 Ares-Chanteiro, que suporán un investimento de 678.951, aos que haberá que sumar 47.102 € para as expropiacións necesarias.

González Formoso destacou que a actuación “completará a importante actuación que xa se está rematando no primeiro tramo, ampliando os case 5 quilómetros do viario e mellorando notablemente a seguridade para os vehículos e os peóns”.

As obras consistirán na ampliación do viario ata os 7 metros de ancho, con sobreanchos nas zonas de gran curvatura para facilitar o xiro dos coches. Ademais incluiranse beiravías e sendas peonís en ambas as dúas marxes dende o pk 3+700 até o 4+450 e só pola marxe dereita nos últimos 300 metros deste tramo da estrada.

Os traballos suporán a continuación das obras da primeira fase, coa mesma tipoloxía de sección e os mesmos materiais, completando e uniformando unha actuación integral de ampliación e mellora no vial.