A Candidatura


1. EMILIO MESIAS FARIAS (Profesor de Música no Conservatorio Profesional de Danza)
2. CRISTINA CADENA FREIRE (Lda. en Historia da Arte. Máster en Servizos Culturais e en Protocolo. Directiva da A. I. de Caamouco)
3. MANUEL BELLO BOUZA (Tit. Sup. en Sistemas Electrotécnicos e automatizados Domótica e Telecomunicacións)
4. MARIA CARMEN BRAGE OTERO (Traballadora no servizo de limpeza do A. Marcide e membro do Comité de Empresa de Ferrovial)
5. MIGUEL ANGEL GARCIA PAZ (Traballador de servizo de augas en Fene. Directivo do CIRS Cervás e da Comisión de Festas)
6. AIDA FEAL RODRIGUEZ (Opositora)
7. FAUSTINO SECO PENEDO (Docente e Director do IES Concepción Arenal)
8. BARBARA MARIA SANCHEZ LORENZO (Mestra no CPI As Mirandas)
9. PEDRO DOMINGUEZ VILAR (Traballador de Navantia)
10. MARIA ANTIA CERNADAS FEAL (Persoal laboral da Xunta e monitora de corte e confección)
11. ROBERTO RIVAS CONEJO (Profesor de Madeira no CIFP Ferrolterra)
12. SILVIA MARIA FERNANDEZ PAZ (Auxiliar de axuda no fogar)
13. ANGEL MIGUEL FERNANDEZ PERMUY (Operador de Planta. Ex-Concelleiro do BNG)
Suplentes
1. UXIA CASTELEIRO CUTRIN<(Téc. en coidados auxiliares de Enfermería)
2. FRANCISCO COBELO CEPEDA<(Enxeñeiro Téc. Electrónico. Máster en Enerxías Renovables)
3. ALICIA MANDIA ABEAL<(Esteticista. Directiva do Casino Aresano)
4. JOSE ANDRES PEDRE RODRIGUEZ<(Xubilado. Membro da plataforma veciñal estrada Ares-Chanteiro)
5. ANA RIVEIRA ROCA <(Forma parte do CL do BNG)

 

Share Button