Inclusión de camiño público no inventario municipal

Nestas datas estanse a levar unhas obras de edificación no “camiño de Pedrós” (localización no Anexo I).

Descoñecemos o proxecto da obra que se está levando a cabo na finca, pero temos dúbidas de si está a respectar o camiño da parte traseira que daría continuidade -estrada de Federico Expósito por medio- á rúa Real.

En vista a isto fixemos unha indagación ao respecto da orixe do camiño. As persoas maiores consultadas, sinaláronos que “o camiño tiña continuidade e saía ao camiño de Pedrós, por detrás da vivenda existente á outra beira do río”  atravesando esta, e que ademáis “era un camiño Real”.

A partir de aí informámonos nos Plantexamentos existentes e non vemos que o camiño esté trazado, pero a existencia do feito de “…linda con camiño público…”  nas escrituras das propiedades colindantes, levóunos a consultar no Concello o catastro do 56 onde si aparece (ANEXO 2).

Ante este feito é obriga do Concello enmendar o erro no plantexamento e documentos de referencia, e incluir no inventario municipal dito camiño, co trazado orixinal, así como delimitalo e adecentalo para que sexa transitable. Da igual xeito, a existencia do camiño pode supoñer unha nova aliñación na obra referida anteriormente.

 

Por todo o cal, SOLICITAMOS

  1. Que se inicie o procedemento para incluir no inventario municipal o Camiño Real.
  2. Que se trace o camiño no Plan Xeral de Ordenación Municipal.
  3. Que se inspecciones as obras que se están levando a cabo, por si é preciso darlle outra aliñación.

(Ver imaxes en adxunto) petición camiño de pedrós inclusión

Share Button