Coa ria saneada, hai futuro

O pasado Martes, as compañeiras e compañeiros que conformamos a candidatura do BNG de Ares comezamos unha xeira de visitas polo noso concello, situándonos “a pé de obra” das cousas que lle preocupan á xente, que son en definitiva as que lle preocupan ao BNG.

Eliximos .- e non foi por azar – a visita ás obras de saneamento e depuración que se están a executar actualmente na zona de Avarenta, en Chanteiro, e tamén as que afectan á fachada marítima de Ares. Unhas obras que, logo da reivindicación de moitos anos, conseguimos comprometer por parte da Xunta; e que deberían de facerse realidade no vindeiro ano.
É, seguramente, a obra máis importante ( non só polo custo económico ) que se vai executar en Ares; pero convén lembrar aquí que esta conquista foino precisamente pola presión política e social que durante moitos anos estivemos a facer, nomeadamente desde o BNG.

Lembrábame algún compañeiro mentras ollábamos os traballos, as primeiras reunións a finais dos 80 que o daquela Alcalde de Ares – o noso compañeiro Manolo – tivera cos concellos de toda a ría para reivindicar perante a Xunta o saneamento e depuración.
Logo virian tamén as propostas que durante moitos anos as deputadas e deputados da nosa organización levaban ao Parlamento Galego para que se abordase esta actuación. E así, ata que finalmente no ano 2000 a Xunta fala por primeira vez dun proxecto concreto.

E pensei que todo este esforzo foi, ao fin e ao cabo, o que tamén permitíu que a nosa ría non se atopase nese grupo das que a UE acaba de sancionar, precisamente por non teren resolto a depuración das augas residuais; tal e como recolleron os medios de comunicación. Máis unha vez, a forza da xente é a que vai construindo o presente e o futuro.
Lembrei tamén o intenso traballo que fixo a Comisión Veciñal de Chanteiro – co compañeiro Anxo en primeira fila – por concretar un compromiso real e efectivo para que o saneamento e abastecimento de Chanteiro fosen en paralelo ao proxecto da EDAR, evitando o paradoxo que sería que este núcleo – que vai asumir o saneamento e depuración de tres concellos – estivese sen os servizos básicos.
E dinme de conta do enorme esforzo e paciencia que as veciñas e veciños afectados polas obras, sobre todo en Chanteiro, están a mostrar. Pensei que, como nos pasa a nós, pesa máis nesa actitude a idea de ter unha ria limpa e saneada; que os contratempos derivados da execución das obras.


Sei tamén que habemos de estar vixiantes para o cumprimento dos prazos e para que o proxecto sexa operativo canto antes. Aí estamos.
Pero para esa nova etapa convén irmos pensando xá en proxectos e iniciativas que, agora sí, permitan realmenten poñer en valor o potencial da ría, non só natural ou turístico, senón fundamentalmente económico. Porque, tamén coa ría saneada, en Ares hai futuro.

Share Button